Nakornthon Hospital - รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลนครธน
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลนครธน

รศ.ญาณเดช ทองสิมา
ประธานกรรมการบริหาร


ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
รองประธานกรรมการบริหาร

นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นพ.เศวต กรรณล้วน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.ภรชัย อังสุโวทัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ดร.วิศาล สายเพ็ชร์
ผู้อำนวยการใหญ่

คุณเยาวเรศ ทองสิมา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณสมเพ็ญ ทองสิมา
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณเบญจวรรณ สุขจรมากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณเพ็ญศิริ ทองสิมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

พญ.ศิเรมอร ทองสิมา วีระพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

คุณปิยะเดช ทองสิมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 

 
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.