Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
รู้หรือไม่ IV Filter หรือตัวกรองสายน้ำเกลือ ช่วยปกป้องลูกน้อยได้อย่างไร?

           ปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาด้วยการรับประทานยาได้แพทย์จึงมีการให้น้ำเกลือ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ ซึ่งวิธีการนี้เป็นอีกวิธีการรักษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วย แต่รู้หรือไม่ว่าการให้สารต่างๆ ทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยอาจมีการปนเปื้อนของอนุภาคต่างๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ “ตัวกรอง IVFilter หรือตัวกรองสายน้ำเกลือ”จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการให้สารละลายทางหลอดเลือด

จากการศึกษาพบว่า การใช้ตัวกรอง IV Filter ระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรักษา เพราะตัวกรองมีคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการดังนี้

1.      ป้องกันสิ่งแปลกปลอม (โดยเฉพาะสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สามารถมองเห็นได้)

สิ่งแปลกปลอมอาจมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ตั้งแต่ภาชนะพลาสติก ภาชนะแก้วที่บรรจุยาหรือสารอาหาร และชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ยา

 

สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ที่มีขอบแหลมคม สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บ

 และเป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดได้ เช่น เศษแก้วที่อาจมาจากภาชนะบรรจุยา

 

ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาทางหลอดเลือดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิด อาจมีการทำปฏิกิริยาของยาและก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมากได้ 

 

นอกจากนี้ สารละลายจำพวกไขมันอาจมีความไม่คงตัว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเกิดการรวมตัวของไขมันเป็นก้อนไขมันขนาดใหญ่ในระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดอาจมีอนุภาคไหลเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วยมากกว่า 10 ล้านหน่วยผ่านทางสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดในแต่ละวัน หากไม่ดำเนินมาตรการป้องกันอนุภาคดังกล่าว อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆ ของร่างกายทำงานบกพร่องได้

 

 

 อนุภาคอาจทำให้เกล็ดเลือดจับตัวเป็นก้อนจนเกิดการอุดตันในหลอดเลือดขนาดเล็กที่หล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญ

 

2.      ป้องกันฟองอากาศ

ฟองอากาศอาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดอาการที่เรียกว่า “ภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด” ฟองอากาศที่เกิดขึ้นนี้อาจมีสาเหตุมาจากการแยกตัวของสารละลายเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้องการรั่วไหลของระบบ หรือจากการข้อต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ ภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือดอาจทำให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่ซึ่งส่งผลร้ายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะนั้นๆ ได้

 

การกำจัดฟองอากาศของ IV Filter จะช่วยป้องกันฟองอากาศไม่ให้ไหลเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วย โดยการระบายฟองอากาศนั้นสู่บรรยากาศภายนอกระบบผ่านทางเยื่อบุช่องระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง

 

ฟองอากาศในหลอดเลือด

 

3.      ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา

IV Filter ที่มีขนาดของรูกรอง 0.2 ไมครอน สามารถกรองแบคทีเรียและเชื้อราได้ อีกทั้งยังสามารถป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากสารพิษนี้ได้ นอกจากนี้ IV Filter บางรุ่นที่ผลิตมาจากเยื่อบุประจุบวก (Positive charged Nylon) จะมีความสามารถในการดักจับสารพิษเอ็นโดท็อกซินในแบคทีเรียได้อีกด้วย สารพิษเอ็นโดท็อกซินนี้อาจก่อให้เกิดอาการไข้ ซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้

 

ข้อแนะนำจากองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์

องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ต่างแนะนำให้ใช้ IV Filter ที่เหมาะสมระหว่างการให้น้ำเกลือ สารอาหาร หรือยา ทางหลอดเลือดดำ โดยมีการระบุว่า “การให้สารอาหารประเภทไขมันและอีมัลชั่นทางหลอดเลือดควรใช้ตัวกรองขนาด 1.2 1.5 ไมครอน ซึ่งต่ออยู่ในตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ผู้ป่วย ส่วนสารละลายประเภทน้ำ ควรจะผ่านตัวกรองขนาด 0.22 ไมครอน”

          ปัจจุบัน IV Filter เป็นตัวกรองที่มีประสิทธภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้อื่นๆ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดียิ่งขึ้น

 

 เอกสารอ้างอิง

u  แนวทางการให้สารอาหารทางหลอดเลือดในเด็กของสมาคมกุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ตับ และโภชนาการแห่งยุโรป (ESPGHAN) และสมาคมโภชนศาสตร์คลินิกและการสันดาปแห่งยุโรป (ESPEN), สนับสนุนโดยสมาคมวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์แห่งยุโรป (ESPR), วารสารกุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ. 2548; 41:S1-S87.

u  โภชนาการ. 2544; 17:403-408.

 

มาตรฐานวิธีการพยาบาลด้วยการให้สารละลายทางหลอดเลือด – วารสารการพยาบาลด้วยการให้สารละลายทางหลอดเลือด.2549; 29, No 1S: S33- S34.

 

 

 

รู้หรือไม่ IV Filter หรือตัวกรองสายน้ำเกลือ ช่วยปกป้องลูกน้อยได้อย่างไร?

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

คำแนะนำสำหรับครู ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

ตารางวัคซีนสำหรับลูกน้อยวัยแรกเกิด-6 ปี

รู้จักวัคซีน...ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสเชื้อ

อึ ของลูกบอกอะไรคุณแม่

การดูแลลูกน้อยหลังฉีดวัคซีน

วัคซีนเสริม..จำเป็นจริงหรือ?

โรค มือ-เท้า-ปาก (Hand Foot and Mouth Disease : HFMD)

โรคท้องเสียในเด็ก

โรคไข้หวัดใหญ่ Influenza

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ลูกรัก

เทคนิคการดูแลเด็กปฏิเสธอาหาร

คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน??

เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้

ความสัมพันธ์ดี เริ่มได้ที่คุณพ่อคุณแม่

คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน??

โรคสมาธิสั้น คืออะไร

การให้อาหารตามวัยสำหรับทารก

อาการที่พบได้บ่อยในเด็กทารก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 2
โทร. 0-2450-9901 (เบอร์ตรง)
หรือ 0-2450-9999 ต่อ 1121, 1122 (เด็กป่วย)
                             1132, 1133 (เด็กสุขภาพดี)

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.