Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
ลูกน้อยมั่นใจ ทันสมัย 4.0

 บทความโดย : พญ. กุลนิดา เต็มชวาลา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน

 

          เด็กที่กล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ เกิดจากความที่เด็กเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง (Self-esteem) มีความรู้สึกรัก ยอมรับ เข้าใจ และภาคภูมิใจในตัวเอง

ความมั่นใจในตัวเองของลูก พ่อแม่สามารถเสริมสร้างได้โดยการพูดคุยกับลูกบ่อยๆ ตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกพูด สังเกตพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ที่ลูกเจอมา ควรถามคำถามง่ายๆ เช่น “หนูชอบสิ่งที่หนูทำไหม” “หนูอยากให้เป็นอย่างไร” “หนูคิดว่าดีหรือยัง” เป็นต้น

โดยส่วนมากมุมมองต่อตนเองของเด็กมักจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ ถ้ามุมมองต่อตนเองตรงกับความต้องการที่ตัวเองอยากจะเป็น ก็จะทำให้เด็กคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แต่ถ้ามุมมองต่อตนเองกับความต้องการอยากจะเป็น ไม่ตรงกันหรือไม่สอดคล้องกัน จะทำให้เด็กไม่รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง และไม่ภูมิใจในตนเอง

ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่อยากให้ลูกเรียนเก่ง ก็จะพูดกับลูกเสมอว่า “ต้องเรียนเก่งๆ” เด็กส่วนใหญ่ก็อยากจะเป็นคนเรียนเก่งแบบที่พ่อแม่บอก แต่ไม่ว่าคะแนนจะออกมาดีหรือไม่ก็ตาม หากพ่อแม่ไม่เคยชมลูกเลยสักครั้ง ลูกก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่ง ไม่ภูมิใจในตนเอง และรู้สึกไม่มีคุณค่า

ดังนั้นพ่อแม่สามารถช่วยลูกสร้างความมั่นใจในตนเองได้ด้วยหลัก 3 สร้าง ดังนี้

1. สร้างความสามารถในแต่ละด้าน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวเด็ก เช่น พ่อแม่ช่วยจัดตารางเวลาให้ลูก ช่วยตั้งเป้าหมายง่ายๆ ให้ลูกลองพยายามทำ เมื่อลูกทำได้ควรให้การชื่นชมทันที เพื่อให้ลูกอยากมีพฤติกรรมเช่นนี้ต่อไป

2. สร้างเป้าหมายที่ต้องการ

เด็กส่วนใหญ่มีเป้าหมายในชีวิตเกิดจากการโน้มน้าวจิตใจของพ่อแม่ ขอให้พ่อแม่ควรพิจารณาตามความสามารถที่แท้จริงของลูก สิ่งแวดล้อม และแรงเสริมต่างๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จ แต่ควรระวังเรื่อง การนำความคาดหวังของพ่อแม่เองไปใส่ในตัวลูกเกินไป

3. สร้างวิธีการมองตนเองให้ดีขึ้น

หากพ่อแม่มีเวลาให้ลูกเต็มที่ บอกลูกเสมอว่า ลูกน่ารักที่สุดในสายตาของพ่อแม่ พ่อแม่รักเขามาก ลูกก็จะรู้สึกว่าตนเองได้ความรัก ตัวเองมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่มอบให้ และจะทำให้ลูกสามารถมอบความรัก ความมีคุณค่า ความภาคภูมิใจให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย ดังนั้นพ่อแม่ควรจะพยายามมองหาข้อดีของลูก พูดชมเชย แสดงความรักทั้งทางคำพูดและการกระทำ

การเสริมสร้างความมั่นใจของลูกน้อย เกิดจากการสะสมตั้งแต่วัยเล็กๆ หากพ่อแม่แสดงให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจและเปิดโอกาสให้ลูกพัฒนาตนเองไปได้อีกไกล นำไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคต

 

ลูกน้อยมั่นใจ ทันสมัย 4.0

รู้หรือไม่ IV Filter หรือตัวกรองสายน้ำเกลือ ช่วยปกป้องลูกน้อยได้อย่างไร?

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

คำแนะนำสำหรับครู ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

ตารางวัคซีนสำหรับลูกน้อยวัยแรกเกิด-6 ปี

รู้จักวัคซีน...ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสเชื้อ

อึ ของลูกบอกอะไรคุณแม่

การดูแลลูกน้อยหลังฉีดวัคซีน

วัคซีนเสริม..จำเป็นจริงหรือ?

โรค มือ-เท้า-ปาก (Hand Foot and Mouth Disease : HFMD)

โรคท้องเสียในเด็ก

โรคไข้หวัดใหญ่ Influenza

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ลูกรัก

เทคนิคการดูแลเด็กปฏิเสธอาหาร

คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน??

เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้

ความสัมพันธ์ดี เริ่มได้ที่คุณพ่อคุณแม่

คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน??

โรคสมาธิสั้น คืออะไร

การให้อาหารตามวัยสำหรับทารก

อาการที่พบได้บ่อยในเด็กทารก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 2
โทร. 0-2450-9901 (เบอร์ตรง)
หรือ 0-2450-9999 ต่อ 1121, 1122 (เด็กป่วย)
                             1132, 1133 (เด็กสุขภาพดี)

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.