Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
ทีมงาน / Team แผนก / Department  
พญ. เพ็ญนภา สุนทราภา
จักษุ จักษุทั่วไป
นัดหมายแพทย์
พญ. พัชราพร จันทรปรรณิก
จักษุ ศัลยกรรมเบ้าตาและตกแต่ง
นัดหมายแพทย์
นพ. ปรเมศวร์ เลาวณาภิบาล
จักษุ จักษุแพทย์ประสาทตา
นัดหมายแพทย์
นพ. ภัทร เจียเจริญพงษ์
จักษุ จักษุต้อหิน
นัดหมายแพทย์
พญ. ดรุณพร เลิศพงศ์ภาคภูมิ
จักษุ จักษุกระจกตา
นัดหมายแพทย์
นพ. วรพจน์ ศรีมานันท์
จักษุ จักษุวิทยาเด็ก/วัดสายตาเด็ก/กล้ามเนื้อตา/ตาเหล่ตาเข
นัดหมายแพทย์
รศ.นพ. พิทยา ภมรเวชวรรณ
จักษุ จักษุวิทยาเด็ก/วัดสายตาเด็ก/กล้ามเนื้อตา/ตาเหล่ตาเข
นัดหมายแพทย์
นพ. ภูรินทร์ สาระกุล
จักษุ จักษุกล้ามเนื้อตา/ตาเหล่ตาเข
นัดหมายแพทย์
พญ. นภางค์ เกษโกวิท
จักษุ จักษุจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
นัดหมายแพทย์
พญ. ศุภมาส โรจนนินทร์
จักษุ จักษุต้อหิน
นัดหมายแพทย์
พญ. สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ
จักษุ จักษุจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
นัดหมายแพทย์
นพ. ณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร
จักษุ จักษุจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
นัดหมายแพทย์
พญ. ภาริณี เขมโชคนที
จักษุ จักษุทั่วไป
นัดหมายแพทย์
พญ. กนกทิพย์ มันตโชติ
จักษุ จักษุกระจกตา
นัดหมายแพทย์
พญ. วิภาวี วงษ์ไชยคณากร
จักษุ ศัลยกรรมเบ้าตาและตกแต่ง
นัดหมายแพทย์

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.