Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
โรคตาขี้เกียจ Lazy Eye

 บทความโดย : พญ.วิภาวี วงศ์ไชยคณากร

แพทย์ประจำศูนย์จักษุ โรงพยาบาลนครธน

 

            โรคตาขี้เกียจเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กอายุ 1- 7 ปี โดยจะมีการมองเห็นที่ผิดปกติ  อาจจะมองเห็นไม่ชัด พร่ามัว ทั้งๆ ที่ไม่มีความผิดปกติใดในอวัยวะที่รับการมองเห็น  รวมถึงความผิดปกติทางสมองส่วนรับการมองเห็น แต่หากได้รับการรักษาทันทีและตรงสาเหตุอาการนี้ก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้  แต่หากปล่อยทิ้งไว้จนเกินอายุ 7 ปีขึ้นไป จะรักษายากขึ้น   หรือไม่สามารถรักษาให้หายได้  ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความสนใจและหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไถ่ถามอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้อาการตาขี้เกียจนั้นสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที  

 

สาเหตุของโรคตาขี้เกียจ

            สาเหตุของอาการโรคตาขี้เกียจมีด้วยกันหลายประการ ดังนี้

1.  อาการตาเข หรือตาเหล่  เป็นอาการที่ส่งผลให้เกิดโรคตาขี้เกียจมากที่สุด เนื่องจากเป็นอาการผิดปกติที่ชัดเจนต่อการมองเห็นมากที่สุด  โดยส่วนมากพบว่า ตาข้างที่เหล่จะมีอาการตาขี้เกียจ หรือหากตาเหล่ทั้งสองข้าง ก็จะทำให้มีอาการตาขี้เกียจทั้งสองข้าง เช่นกัน

2.  สายตาสั้นยาวไม่เท่ากัน  เช่น  กรณีที่สายตาข้างซ้าย สั้น 150 สายตาข้างขวาปกติ ก็จะทำให้สายตาข้างซ้ายมีอาการตาขี้เกียจ เนื่องจากสมองเลือกรับการมองเห็นจากสายตาข้างที่ดี จึงทำให้ข้างที่สายตาสั้นไม่ถูกใช้งาน ความสามารถในการมองเห็นจึงลดลง

3.  โรคตาที่ทำให้เกิดการบดบังของการมองเห็น เช่น หนังตาตก  โรคต้อกระจกแต่กำเนิด  โรคเลือดออกในน้ำวุ้นลูกตา เป็นต้น เนื่องจากการบดบังการมองเห็นทำให้ดวงตาไม่สามารถรับภาพได้เต็มที่ จึงทำให้การใช้งานลดลงจนกลายเป็นโรคตาขี้เกียจ

 

 

การรักษาโรคตาขี้เกียจ

การรักษาโรคตาขี้เกียจ โดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับจักษุแพทย์ทางตาเด็กจะเป็นคนวางแผนการรักษาให้เด็กแต่ละคน เช่น

1.  กระตุ้นการใช้สายตาข้างที่มีอาการ ด้วยการปิดตาข้างที่ปกติ เพื่อให้สายตาข้างที่มีอาการได้ใช้งานเพิ่มขึ้น

2.  ใส่แว่นตา ในกรณีที่สายตาสั้นยาวไม่เท่ากัน เพื่อกระตุ้นให้สายตาข้างที่สั้น หรือข้างที่มีปัญหามองเห็นได้ดีขึ้น จะได้เกิดการใช้งานมากขึ้น

3. แก้อาการของโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การผ่าตัดต้อกระจก หนังตาตก รวมถึงโรคเลือดออกในน้ำวุ้นตา

 

โรคตาขี้เกียจ เป็นโรคที่ผู้คนรอบข้างไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้ชัดเจนนัก  ดังนั้นผู้ปกครองควรเอาใจใส่และหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไถ่ถามอยู่เป็นประจำนะคะ  ทั้งนี้เพื่อที่เด็กจะได้เติบโตมาโดยมีการมองเห็นที่ปกติอย่างที่ควรจะเป็น


โรคตาขี้เกียจ Lazy Eye

โรคตาแดงในเด็ก

เบาหวาน.....กับจอประสาทตา

1 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์จักษุ ชั้น 2
โทร.
0-2450-9999 ต่อ 1181, 1182

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.