หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2416-5454 ต่อ 1425หรือ

hr@nakornthon.com


Download

ใบสมัครงาน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน

 

1. กุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time / Part Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
2. สูตินรีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
3. อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
4. ศัลยแพทย์ทั่วไป (Full Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
5. ทันตแพทย์เด็ก (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
6. ทันตแพทย์จัดฟัน (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
7. พยาบาลประกันสัมพันธ์ (Fax Claim) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- มีใจรักในการบริการ
- มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน และติดต่อประสานงาน งานประกัน เคลมประกัน

 
8. พยาบาลประกันสัมพันธ์ (UR Nurse) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัญฑิต
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 25 - 35 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และ อดทน

 
9. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถเข้างานเป็นกะได้

 
10. เจ้าหน้าที่นักบำบัด (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- ชาย-หญิง อายุ20- 45 ปี
- มีประกาศนียบัตรด้านการนวดรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
- บุคคลิกภาพดี
- มีประสบการณ์การนวดตัว (สปา) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สุขภาพแข็งแรง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 
11. นักรังสีวิทยา (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา
- มีใบประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดี รับ นศ. จบใหม่
- มีมนษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ

 
12. นักรังสีเทคนิค (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา
- มีใบประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค
- มี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดี รับ นศ. จบใหม่
- มนษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ

 
13. นักเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
- มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 
14. ผู้ช่วยพยาบาล PN (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และ อดทน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
15. พยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วย (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
16. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
17. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
18. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมบุคลากร 3-5 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก

 
19. พนักงานขับรถผู้บริหาร (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ขับรถ 3-5 ปี ทำงานเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 
20. เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยรับ – ส่งผู้ป่วย (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีบุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
- บริการรับส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
- บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- บริการจัดการให้งานรับ-ส่งเอกสาร แฟ้มประวติ และสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 
21. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และงานส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี

 
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.