หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2450-9999

hr@nakornthon.com


Download

ใบสมัครงาน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน

 

1. กุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time / Part Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
2. สูตินรีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
3. อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
4. ศัลยแพทย์ทั่วไป (Full Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
5. ทันตแพทย์จัดฟัน (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
6. ทันตแพทย์เด็ก (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
7. ผู้จัดการแผนกบริหารการขาย (Corporate Sale Management Manager) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดและ สามารถบริหารงานขายได้
- บริหารเป้าหมาย และจัดการทีมได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง-ดี
- มีความละเอียด รอบคอบ
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีทักษะด้านการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงาน
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายด้านธุรกิจสุขภาพ โรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะและมีไวพริบในการแก้ปัญหา มีการบริหารจัดการ สื่อสารและประสานงานดี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี
- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ งานด้านโรงพยาบาล อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาพิเศษ

 
9. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง-ชาย อายุ 23-40ปี
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานในการตั้ง Code ผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยดูแลการประกาศขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของโรงพยาบาล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- ช่วยจัดทำกิจการรมส่งเสริมการขายด้านการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
- สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้และมีทักษะการใช้โปรแกรม Office word ได้
- มีไวพริบในการแก้ปัญหามีทักษะในการบริหารจัดการ สื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม มีความอดทน มีใจรักในงานการบริการ
- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ งานด้านโรงพยาบาล อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาพิเศษ

 
10. พยาบาลบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 25-35ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม มีความอดทน มีใจรักในงานการบริการ
- มีทักษะและไวพริบในการแก้ปัญหา สื่อสารและประสานงานดี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะการใช้โปรแกรมMicrosoft Office และภาษาอังกฤษดี
- มีประสบการณ์ด้านสุขภาพ หรือทางการตลาดในโรงพยาบาล อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาพิเศษ

 
11. พยาบาลประกันสัมพันธ์ (Fax Claim) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- มีใจรักในการบริการ
- มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน และติดต่อประสานงาน งานประกัน เคลมประกัน

 
12. พยาบาลประกันสัมพันธ์ (UR Nurse) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัญฑิต
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 25 - 35 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และ อดทน

 
13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (3 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถเข้างานเป็นกะได้

 
14. เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า (3 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
- มีบุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถทำงานเป็นกะได้

 
15. เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
- จบการศึกษาม.3 ขึ้นไปบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ไหวพริบดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้ดี
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเวลากะได้ เดินทางสะดวก
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 
16. เจ้าหน้าที่นักบำบัด (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- ชาย-หญิง อายุ20- 45 ปี
- มีประกาศนียบัตรด้านการนวดรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
- บุคคลิกภาพดี
- มีประสบการณ์การนวดตัว (สปา) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สุขภาพแข็งแรง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 
17. นักรังสีวิทยา (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา
- มีใบประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดี รับ นศ. จบใหม่
- มีมนษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ

 
18. นักรังสีเทคนิค (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา
- มีใบประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค
- มี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดี รับ นศ. จบใหม่
- มนษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ

 
19. ผู้ช่วยพยาบาล PN (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และ อดทน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
20. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
21. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
22. พนักงานขับรถผู้บริหาร (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ขับรถ 3-5 ปี ทำงานเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.