Nakornthon Hospital - ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2450-9999

hr@nakornthon.com


Download

ใบสมัครงาน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน

 

1. กุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time / Part Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
2. สูตินรีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
3. อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
4. ศัลยแพทย์ทั่วไป (Full Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
5. ทันตแพทย์จัดฟัน (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
6. ทันตแพทย์เด็ก (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
7. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง-ชาย อายุ 30-45 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะและมีไวพริบในการแก้ปัญหา มีการบริหารจัดการ สื่อสารและประสานงานดี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษดี
- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานด้านโรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาพิเศษ

 
8. พยาบาลบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 25-35ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม มีความอดทน มีใจรักในงานการบริการ
- มีทักษะและไวพริบในการแก้ปัญหา สื่อสารและประสานงานดี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะการใช้โปรแกรมMicrosoft Office และภาษาอังกฤษดี
- มีประสบการณ์ด้านสุขภาพ หรือทางการตลาดในโรงพยาบาล อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาพิเศษ

 
9. พยาบาลประกันสัมพันธ์ (Fax Claim) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- มีใจรักในการบริการ
- มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน และติดต่อประสานงาน งานประกัน เคลมประกัน

 
10. พยาบาลประกันสัมพันธ์ (UR Nurse) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัญฑิต
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 25 - 35 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และ อดทน

 
11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ (หลายอัตรา อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย-หญิง 22-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
- บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถติดตามงานและประสานงานหน่วยงานต่างๆ และกับ Supplier เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง เข้าใจบทบาทหน้าที่ของจัดซื้อ
- มีสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
12. ผู้ช่วยเภสัชกร (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 18ปี ขึ้นไป
- จบมัธยมศึกษาระดับชั้นตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานเป็นกะได้

 
13. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
14. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
15. ผู้ช่วยพยาบาล PN (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
- มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน และ อดทน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
16. เจ้าหน้าที่ยานยนต์ (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
- รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, รู้จักเส้นทางหน่วยงานของรัฐ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, สามารถทำงานเป็นกะได้
- ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 
17. เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
- จบการศึกษาม.3 ขึ้นไปบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ไหวพริบดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้ดี
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเวลากะได้ เดินทางสะดวก
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 
18. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีบุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.