หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2416-5454 ต่อ 1425หรือ

hr@nakornthon.com


Download

ใบสมัครงาน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน

 

1. กุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time / Part Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
2. สูตินรีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
3. อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ (Full Time) (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
4. ศัลยแพทย์ทั่วไป (Full Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
5. ทันตแพทย์เด็ก (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
6. ทันตแพทย์จัดฟัน (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
7. พยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วย (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
8. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
9. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับค่าใบประกอบ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
- ช่วยเหลือแพทย์ผู้กระทำการรักษา
- จัดเตรียม ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน

 
10. นักเทคนิคการแพทย์ (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง-ชาย อายุ 23-30 ปี
- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- ใช้ Program MS-Office ได้ดีมาก พิมพ์ไทย-อังกฤษ คล่อง
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สื่อสารได้ดี

 
11. เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
- จบการศึกษาม.3 ขึ้นไปบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ไหวพริบดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้ดี
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเวลากะได้ เดินทางสะดวก
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 
12. เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยรับ – ส่งผู้ป่วย (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีบุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
- บริการรับส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
- บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- บริการจัดการให้งานรับ-ส่งเอกสาร แฟ้มประวติ และสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 
13. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- จบมัธยมศึกษาระดับชั้นตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
- มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้

 
14. พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) (ไม่จำกัด อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า / อนุปริญญาตรี
- จบการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัติการดูแลเด็กเล็กและผู้สุงอายุ

 
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.