Nakornthon Hospital - ร่วมธุรกิจกับเรา
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 

ร่วมธุรกิจกับเรา
โรงพยาบาลนครธนเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีนโยบายการจัดซื้อดังนี้

  1. คุ้มค่า  เราเน้นการพิจารณาคุณสมบัติ และ คุณภาพควบคู่ไปกับราคา  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9   และจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีราคาที่เหมาะสม  และมีคุณภาพดีสามารถใช้ได้นาน ไม่สิ้นเปลืองจนเกินความจำเป็น 
  2. ปลอดภัย  ของทุกประเภทที่จัดซื้อ  ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมกับประเภทนั้นๆ ทั้งกับพนักงาน ผู้ป่วย ญาติ และสังคมรอบข้าง
  3. ช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน  ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนใกล้เคียงมีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม  ให้จัดซื้อจากผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ภายในชุมชนใกล้เคียง  หากไม่สามารถทำได้ให้จัดซื้อจากผู้ผลิตที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นลำดับต่อไป คือจังหวัด และประเทศ
  4. ลดทรัพยากรการขนส่ง  หากเป็นไปได้ซื้อจากแหล่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของพาหนะขนส่งซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม  หรือ พยายามหาสิ่งทดแทนที่มีขนาดเล็กลงเพื่อประหยัดพื้นที่ในพาหนะขนส่ง 
  5. ลดการใช้ทรัพยากรพลังงานโดยรวม  เลือกซื้อสินค้าที่ประหยัดพลังงานทั้งในขั้นตอนการผลิต  และขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ

ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะสั่งซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เราต้องใช้  รวมไปถึงใช้งานบริการจากบริษัทของคนไทย และหากเป็นไปได้  จากแหล่งผลิตที่อยู่บนพื้นที่ใกล้เคียง  โดยพยายามคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัย  และสบายใจ   สำหรับท่านที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการกับโรงพยาบาล  สามารถทำได้โดยเสนอราคาและคุณประโยชน์ของสิ่งนั้นๆดังนี้

หมวดจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ของโรงพยาบาล  หรือ แฟกซ์มาที่ 0-2415-4244 ถึง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและพัสดุ

  1. วัตถุดิบอาหาร – เราเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ส่งออก  และสำรวจสถานที่ผลิตเป็นระยะตามความเหมาะสม  วัตถุดิบชนิดอื่นๆ  ต้องมีมาตรฐานของชนิดนั้นๆ
  2. ทรัพย์สิน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โต๊ะ ตู้ เตียง และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ – เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. เครื่องอุปโภคอื่นๆ – เราต้องซื้อเครื่องอุปโภคมากมายหลายชนิด  เช่น  เครื่องเขียน น้ำดื่ม  สบู่ ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ  โดยที่เราจะพิจารณาคัดเลือกผู้จัดส่งจากคุณสมบัติที่กล่าวไว้ข้างต้น

หมวดยา วัสดุเวชภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์
ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ของโรงพยาบาล  หรือ แฟกซ์มาที่ 0-2450-9927 ถึง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
หมวดงานปรับปรุงโครงสร้าง และ ตกแต่งภายในอาคาร
ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ของโรงพยาบาล  หรือ แฟกซ์มาที่ 0-2450-9927  ถึง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
หมวดการตลาดและประชาสัมพันธ์
ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ของโรงพยาบาล  หรือ แฟกซ์มาที่ 0-2450-9927 ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ
อื่นๆ  ได้แก่  เสนอแนวทางธุรกิจใหม่ บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ต่อท้องตลาด หรือ การร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ
ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ของโรงพยาบาล  หรือ แฟกซ์มาที่ 0-2450-9927  ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.