Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 2562

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 

1 ก.พ. - 31 ธ.ค.  2562

No
รายการ Perfect Premium Platinum
1
ห้องพักสำหรับคุณแม่และลูกน้อย
Superior
Junior Suite
President Suite
2
สมาชิก NKT Children's Club (ส่วนลดค่าห้อง 10% ค่ายา 5%)
*
*
*
3
ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในลูกน้อยโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กแรกเกิด
*
*
*
4

ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมธัยรอยด์และกลุ่มเลือดของลูก

*
*
*
5
วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนห้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 1 สำหรับลูกน้อย
*
*
*
6
วิตามินเคสำหรับฉีดช่วยการแข็งตัวของเลือดสำหรับลูกน้อย
*
*
*
7
ตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
*
*
*
8
ตรวจการได้ยินสำหรับลูกน้อย (OAE)
*
*
*
9
บริการแจ้งเกิดและจัดทำสูติบัตร
*
*
*
10
บริการสอนการปฏิบัติตัวหลังคลอดและการดูแลลูกน้อย
*
*
*
11
ตรวจสุขภาพสำหรับลูกน้อย 1 ครั้งหลังคลอด
*
*
*
12
ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย (ชุดเด็กนครธน,กระเป๋าคุณแม่,ของใช้จำเป็น,ลูกประคบ)
*
*
*
13
ภาพแรกประทับใจ (ภาพถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว)
*
*
*
14
ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอดสำหรับคุณแม่ (Thin Prep+HPV)  
*
*
15
บริการอัดกรอบรูปรอยเท้าสำหรับลูกน้อย  
เบสท์โกลด์
พรีเมี่ยมโกลด์
16
บริการนวดกระตุ้นน้ำนมคุณแม่หลังคลอด  
*
*
17
บริการกายภาพบำบัดหลังคลอด 1 ครั้ง  
*
*
18   ผ้าพันกระชับหน้าท้อง       *
คลอดปกติคุณแม่+ทารก ( 3 วัน 2 คืน)
42,900
52,900
69,900
ผ่าคลอดคุณแม่+ทารก ( 4 วัน 3 คืน)
62,900
72,900
89,900

 หมายเหตุ

- สำหรับผู้ฝากครรภ์ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562 รับสิทธิ์จองโปรแกรมคลอดราคาเดิมได้ หมดเขต 31 มี.ค. 2562

- ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

- สิทธิประโยชน์ในแต่ละโปรแกรมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

 

 1. บริการคลอดแบบเหมาจ่าย รวมค่าบริการไว้ดังนี้
  • ค่าห้องพักพร้อมอาหาร สำหรับมารดาและทารกแรกเกิด และค่าบริการพยาบาล
  • ค่าสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์และกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
  • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าห้องคลอด ค่าห้องผ่าตัด
  • ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ระงับความเจ็บปวดหรือระงับความรู้สึก ขณะผ่าตัดคลอดบุตร
  • ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาที่เกี่ยวกับการคลอดสำหรับคุณแม่และทารก ตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาล
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับคุณแม่และทารก รวมเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 2. บริการคลอดแบบเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ทารกมีความผิดปกติแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อคุณแม่ เช่น มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ , ภาวะหายใจเร็ว ฯ จำเป็นต้องมีการรักษา จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
  • กรณีมีการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก มดลูก และหรือ รังไข่ ฯลฯ
  • กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนและจำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติม เช่น เป็นเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง หรือตกเลือด ฯ
  • กรณีพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการส่วนเกินตามความเป็นจริง
 3. กรณีนับเวลาเหมาจ่าย เริ่มต้นเมื่อเด็กเกิด
 4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งไม่รวมอยู่ในแพกเกจคลอดเหมาจ่าย
 5. พนักงานบริษัทคู่สัญญา หรือผู้ถือกรมธรรม์บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มเติมได้
 6. รายการสิทธิประโยชน์ในแต่ละแพคเกจไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ:

  • กรณีทำหมันหลังคลอดปกติ คิดค่าบริการเพิ่ม 16,500 บาท
  • กรณีใช้คีมหรือเครื่องดูดในคลอดปกติคิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท
  • กรณีทำหมันหลังผ่าตัดคลอด คิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท
  • กรณีไม่สามารถผ่าตัดคลอดด้วยยาระงับความเจ็บปวดทางไขสันหลังและใช้วิธีดมยาสลบคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
  • กำหนดเวลาคลอด 07.01-20.00 คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท
  • กำหนดเวลาคลอด 20.01-24.00 คิดค่าบริการเพิ่ม 4,000 บาท
  • กำหนดเวลาคลอด 24.01-06.00 คิดค่าบริการเพิ่ม 4,800 บาท
  • กำหนดเวลาคลอด 06.01-07.00 คิดค่าบริการเพิ่ม 5,800 บาท

* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา / รายละเอียดในการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 2562

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2
โทร. 0-2450-9941 (เบอร์ตรง)
หรือ 0-2450-9999 ต่อ 1167, 1168

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.