Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

วันนี้ - 31 ธันวาคม  2561

No
รายการ Standard Plus Silver Plus Gold Plus Platinum Plus
1
ลูกน้อยพักที่ NSY และคุณแม่ห้องเดี่ยวตามประเภทที่เลือก
Superior
Superior
Junior Suit
Executive Suite
2
บัตรสมาชิกโรงพยาบาลนครธน (เฉพาะลูกค้าสิทธิ์ทั่วไป)  
Classic
2 ใบ
Select
Prestige
3
ตรวจระดับฮอร์โมนธัยรอยด์และกลุ่มเลือดของลูก
*
*
*
*
4

วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

เข็มที่ 1 สำหรับลูกน้อย

*
*
*
*
5
วิตามินเคสำหรับฉีดช่วยการแข็งตัวของเลือดสำหรับลูกน้อย
*
*
*
*
6
ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กแรกเกิด
*
*
*
*
7
ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารก (OAE)
*
*
*
*
8
บริการจัดทำสูติบัตร สมุดบันทึกสุขภาพและภาพถ่ายโปสการ์ด
*
*
*
*
9
บริการสอนการปฏิบัติตนหลังคลอด และการดูแลลูกน้อย
*
*
*
*
10
กรอบรอยเท้าสำหรับลูกน้อย  
ธรรมดา
เบสท์โกลด์
หลุยส์พิเศษ
11
ภาพแรกประทับใจ ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย  
*
*
*
12
ตรวจสุขภาพสำหรับลูกน้อย 1 ครั้งหลังคลอด (ไม่รวมยาและ Lab)    
*
*
13
ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอดสำหรับคุณแม่ (ไม่รวมยาและ Lab)    
Thin Prep
HPV Aptima
14
นวดกระชับสัดส่วนหลังคลอด 3 ครั้ง      
*
15
โปรแกรมฟื้นฟูผิวคุณแม่หลังคลอด (Triple White+Goat Placenta Treatment)    
*
*
16
นวดผ่อนคลายและกระตุ้นน้ำนมคุณแม่หลังคลอดและปรึกษาแพทย์แผนไทย
*
*
*
*
17
หมอนรองให้นม (เฉพาะผู้จองแพคเกจล่วงหน้า)
*
*
*
*
18   ผ้าพันกระชับหน้าท้อง (Redigrip)      *  *
 19  THERMOMETER DIGITAL      *
 20  บริการพนักงานแม่บัานประจำห้องพัก    
คลอดปกติ
35,000
38,000
49,000
65,000
ผ่าตัดคลอด
52,000
55,000
66,000
82,000

 

 1. ระยะพักฟื้นที่โรงพยาบาล
  • คลอดปกตินอน 3 วัน 2 คืน
  • ผ่าคลอด 4 วัน 3 คืน
 2. บริการคลอดแบบเหมาจ่าย รวมค่าบริการไว้ดังนี้
  • ค่าห้องพักพร้อมอาหาร จำนวนเท่ากับตารางด้านบน สำหรับมารดา และทารกแรกเกิด และค่าบริการพยาบาล
  • ค่าสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และหรือ กุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กแรกเกิด
  • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าห้องคลอด ค่าห้องผ่าตัด
  • ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ระงับความเจ็บปวดหรือระงับความรู้สึก ขณะผ่าตัดคลอดบุตร
  • ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาที่เกี่ยวกับการคลอดสำหรับคุณแม่และทารก ตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาล
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับคุณแม่และทารก รวมเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 3. บริการคลอดแบบเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ทารกมีความผิดปกติแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อคุณแม่ เช่น มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ , ภาวะหายใจเร็ว ฯ จำเป็นต้องมีการรักษา โรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายส่วนของทารก 5,000 บาท สำหรับการคลอดปกติ และ 7,000 บาท สำหรับการผ่าตัดคลอด ออกจากราคาเหมาจ่ายและคิดราคาตามความเป็นจริง
  • กรณีมีการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก มดลูก และหรือ รังไข่ ฯลฯ
  • กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อน และจำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติม เช่น เป็นเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง หรือตกเลือด ฯ
  • กรณีพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการส่วนเกินตามความเป็นจริง
 4. กรณีนับเวลาเหมาจ่าย เริ่มต้นเมื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใน โดยในส่วนของ บุตรนับเวลาเดียวกับมารดา
 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งไม่รวมอยู่ในคลอดเหมาจ่าย
 6. พนักงานบริษัทคู่สัญญา หรือผู้ถือกรมธรรม์บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มเติมได้
 7. รายการสิทธิประโยชน์ในแต่ละแพคเกจไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
 8. ลูกค้าที่วางมัดจำล่วงหน้า 5,000 บาท อายุในครรภ์ไม่เกิน 36 สัปดาห์ จะได้รับหมอนรองให้นม มูลค่า 600 บาท
 9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ:

  • กรณีทำหมันหลังคลอดปกติ คิดค่าบริการเพิ่ม 16,500 บาท
  • กรณีใช้คีมหรือเครื่องดูดในคลอดปกติคิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท
  • กรณีทำหมันหลังผ่าตัดคลอด คิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท
  • กรณีไม่สามารถผ่าตัดคลอดด้วยยาระงับความเจ็บปวดทางไขสันหลังและใช้วิธีดมยาสลบคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
  • กำหนดเวลาคลอด 20.01 - 08.00 คิดค่าบริการเพิ่ม 4,000 บาท
  • กำหนดเวลาคลอด 08.01 - 20.00 คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท

* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา / รายละเอียดในการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Healthy Woman 61

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2
โทร. 0-2450-9941 (เบอร์ตรง)
หรือ 0-2450-9999 ต่อ 1167, 1168

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.