Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
โรคเลือดจาง

 

โรคเลือดจาง

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย คือ โรคซีดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติและแตกง่ายๆ ก่อให้เกิดอาการซีด เลือดจางเรื้อรัง โรคนี้มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย มี 2 แบบ คือ

1. เป็นพาหะ คือ ผู้ที่มียีนหรือกรรมพันธุ์ของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียแฝงอยู่ จะมีสุขภาพดี ต้องตรวจเลือด
ด้วยวิธีพิเศษจึงจะบอกได้ และสามารถถ่ายทอดยีนข้างที่ผิดปกตินี้ไปยังลูกหลานได้

2. เป็นโรค คือ ผู้ที่ได้รับยีนของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียพวกเดียวกันมาจากทั้งพ่อและแม่ จะแสดงอาการของโรคและสามารถถ่ายทอดความผิดปกติไปสู่ลูก หลานได้

คนไทยเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียมากน้อยแค่ไหน

ในประเทศไทยมีผู้เป็นพาหะของโรคประมาณ 18-20 ล้านคน มีผู้ป่วยเป็นโรคประมาณ 500,000 คน ซึ่งแต่ละคนมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไป อาจกล่าวได้ว่าคนไทยโดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียร้อยละ 1 ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มของจำนวนคนที่เป็นโรคเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวของพลเมืองที่เพิ่มขึ้น

ลักษณะของเด็กที่เป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

เด็กที่เป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจะมี่ลักษณะดังนี้ คือ ซีด โลหิตจาง โหนกแก้มสูง หน้าผากกว้าง ตาเหลือง
ดั้งจมูกแฟบ ผิวหนังดำคล้ำ เพราะมีธาตุเหล็กมากในร่างกาย ท้องโตเพราะตับและม้ามโต ตัวเล็กผิดปกติ อาจไม่มีความเจริญเติบโตทางเพศ หรืออาจมีแผลเรื้อรังที่ขา

ความรุนแรงของโรคแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

1. ชนิดรุนแรงที่สุด ทารกจะตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด

2. ชนิดรุนแรง แรกเกิดจะไม่มีอาการ จะสังเกตอาการเห็นชัดเมื่ออายุประมาณ 3-6 เดือน อาการสำคัญ คือ ซีด อ่อนเพลีย ท้องป่อง ม้ามโต มักซีดมาก จนต้องได้รับเลือดเป็นประจำ

3. ชนิดปานกลาง และชนิดรุนแรงน้อย จะซีดมากขึ้นเมื่อมีไข้

โอกาสเสี่ยงของการมีลูกเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

    • ถ้าพ่อหรือแม่เป็นพาหะเพียงคนเดียว โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 หรือครึ่งต่อครึ่ง แต่จะไม่มีลุกคนใดเป็นโรค
    • ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะของโรค โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคเท่ากับ 1 ใน 4 โอกาสที่จะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 และปกติเท่ากับ 1 ใน 4
    • ถ้าพ่อและแม่ ฝ่ายหนึ่งเป็นโรค และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ลูกครึ่งหนึ่งจะเป็นพาหะ อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นโรค
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.