Welcome to Nakornthon Hospital - Bangkok, Thailand
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
มหกรรมสุขภาพดีส่งท้ายปีกับโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาประหยัด "สุขภาพดี ไม่มีปวด"

 

18 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2560

 

ศูนย์สุขภาพ
No
รายการตรวจ Smart Health Plus
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์
(Physical Examination by Medical Physician)
*
2 ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
(Eye Examination by Ophthalmologist)
*
3 ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์
(Dental Examination by Dentist)
*
4 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง
(Ultrasound Upper Abdomen or Ultrasound Lower Abdomen)
*
5 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก - ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
*
6 ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)
*
7 ตรวจการได้ยิน (Audiogram)
*
8 ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
*
9 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
*
10 ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HBA1C)
*
11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
*
12 ตรวจระดับไขมัน (Lipid profile)
    - Cholesterol
*
    - Triglyceride
*
    - HDL-Cholesterol
*
    - LDL-Cholesterol
*
13 ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test)
    - BUN
*
    - Creatinine
*
14 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของตับ (Liver Function Test)
    - SGOT
*
    - SGPT
*
    - Alkaline Phosphatase
*
15 ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
*
16 ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
*
ราคาประหยัด
4,900
- กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ
- รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

 

 

ศูนย์สุขภาพ Wellness Center
รายละเอียด ราคาประหยัด
1.ตรวจเพิ่ม ความเสี่ยงภาวะขาดวิตามินดี * 600
2.ตรวจเพิ่ม คัดกรองมะเร็งชาย (AFP, CEA, Stool Exam, PSA) * 1,500
3.ตรวจเพิ่ม คัดกรองมะเร็งหญิง (AFP, CEA, Stool Exam, CA125) *  1,500
4.ตรวจเพิ่ม ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือ ส่วนล่าง * 1,500
*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล หมายเหตุ : รายการตรวจเพิ่ม สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health Plus หรือ Smart Health เท่านั้น

 


 

วัคซีน
รายละเอียด ราคาประหยัด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม * เริ่มต้นที่ 670
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (3 เข็ม)* 1,500

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (สำหรับผู้ใหญ่) 1 เข็ม* 
โปรโมชั่นนี้ เฉพาะวันที่ 18 พ.ย.- 3 ธ.ค.60 เท่านั้น

2,800

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด* 5,000
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ป้องกัน 2 สายพันธุ์) 3 เข็ม* 7,000
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ป้องกัน 4 สายพันธุ์) 3 เข็ม* 7,800
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 3 เข็ม* 9,600
*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

 

ศูนย์สุขภาพสตรี
รายละเอียด ราคาประหยัด
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep Pap Test) 1,500
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจหาเชื้อ เอช พี วี
(ThinPrep plus APTIMA HPV)
2,500
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกับอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด
(TVUS/Transvaginal Ultrasonography)
3,000
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจหาเชื้อเอชพีวีและ
อัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (ThinPrepPlusAPTIMAHPV + TVUS)
4,000

 

ศูนย์รักษ์เต้านม / ศูนย์ศัลยกรรม
รายละเอียด ราคาประหยัด
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม 2,800
โปรแกรมตรวจทางเดินระบบปัสสาวะ
     - สำหรับคุณผู้ชาย
     - สำหรับคุณผู้หญิง

3,500
2,500
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคทางหลอดเลือดดำเรื้อรังที่ขา 3,000

 

ศูนย์หัวใจ
รายละเอียด ราคาประหยัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 5,500
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน 2,800
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 2,800

 

ศูนย์สมองและระบบประสาท
รายละเอียด ราคาประหยัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพสมอง เริ่มต้นที่ 4,500

 

ศูนย์กระดูกและข้อ
รายละเอียด ราคาประหยัด
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 ส่วน 2,500
ตรวจการสร้างและทำลายกระดูก 3,500
ตรวจคัดกรองความเสื่อมของกระดูก 4,500
ตรวจคัดกรองความเสื่อมของกระดูกสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน / บาง 6,500
ฉีดยารักษาโรคกระดูกพรุนยับยั้งการทำลายกระดูกที่ระดับเซลล์ 1 เข็ม* 13,500
ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าทางเลือกการรักษาข้อเข่าเสื่อม 1 เข็ม* 5,000
*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

 

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
รายละเอียด ราคาประหยัด
ตรวจภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan with CAP* 1,600
ตรวจการติดเชื้อในกระเพาะอาหารด้วยวิธีการเป่าลมหายใจและ
วัดหาระดับยูเรียด้วย Urea Breath Test
1,900
โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบทางเดินอาหาร 5,500
โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี 1,200
ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร** 14,900
ตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่** 17,900
ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่** 27,000
*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
**การเข้ารับบริการแพ็คเกจดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

 

ศูนย์จักษุ / ศูนย์หู คอ จมูก
รายละเอียด ราคาประหยัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพตาต้อและจอประสาทตา* 1,200
โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ 9,000
* หลังการตรวจจะมีอาการตาพร่ามัวได้นาน 5 - 6 ชม.ไม่ควรขับรถและควรนำญาติมาด้วย

 

ศูนย์ภูมิแพ้
รายละเอียด ราคาประหยัด
ทดสอบอาการภูมิแพ้อากาศ 16 ชนิด* 1,600
ทดสอบอาการภูมิแพ้อาหาร 19 ชนิด* 1,600
ทดสอบอาการภูมิแพ้อากาศและอาหาร 33 ชนิด* 3,000
*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

 

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
รายละเอียด ราคาประหยัด
โปรแกรมตรวจวัดสารพิษโลหะหนักในร่างกาย (Heavy Metal) 4,250
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Detectives) 7,000
โปรแกรมตรวจระดับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุและ
สารต้านอนุมูลอิสระ
13,000
ตรวจสมดุลสารต้านอนุมูลอิสระและภาวะอ็อกซิเดชั่น
Antioxidant & Oxidative Stress Assessment
1,800
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและไขมันส่วยเกินสะสมในร่างกาย
Bone Scan Whole Body
3,500
โปรแกรมสวนล้างลำไส้ (Colon Detox) 6 ครั้ง 5,500

 

ศูนย์ทันตกรรม
รายละเอียด ราคาประหยัด
ตรวจสุขภาพฟันพร้อมขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 1,000
ฟอกสีฟัน 10,000
*โปรโมชั่นศูนย์ทันตกรรมเริ่ม วันนี้ - 30 พ.ย.60 เท่านั้น

 

ศูนย์ผิวหนัง เอสเธทิคส
รายละเอียด จำนวน ราคาประหยัด
Fotona Laser
เลเซอร์กำจัดขนรักแร้ โชว์วงแขนขาวเนียนอย่างมั่นใจ
1 ครั้ง 1,890
V Beam Laser
ปฏิรูปความงามบนใบหน้า ลดสิวอักเสบ
1 ครั้ง 2,000
Ultraformer III
นวตกรรมยกกระชับและปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วย
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก MMFU
     - V - Shape 300 shorts
     - Full Face 400 shorts
     - Face & Neck 600 shorts
     - Body 1,500 shorts1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง15,000
20,000
30,000
60,000

Elos Plus เลเซอร์ที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว
      - SR Application ลบเลือนจุดด่างดำ เม็ดสีคล้ำ
      ผิวตกจากแสงแดด   
      - SR Application ลบเลือนจุดด่างดำ เม็ดสีคล้ำ
      ผิวตกจากแสงแดด

3 ครั้ง

5 ครั้ง
12,000

22,000
Botox (Made in USA)
     - คอร์ส A: แก้ปัญหาริ้วรอย 3 บริเวณ
      (หน้าผาก, ขมวดคิ้ว, รอบดวงตา)
     - คอร์ส B: ยกกระชับผิวหน้าและลำคอ
     - คอร์ส C: ปรับรูปหน้าเรียว ลดกราม 2 ข้าง
     - ซื้อ Botox 3 คอร์ส (คละกันได้)

1 คอร์ส

1 คอร์ส
1 คอร์ส
3 คอร์ส

16,000

16,000
16,000
40,000
Diamond Peel
เทคโนโลยีการผลัดเซลล์ผิวโดยใช้ Laser-Cut Diamond-Tip
2 ครั้ง 1,900
Triple Whitening
หน้าขาวใส ลดเลือนริ้วรอย ฟื้นบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ลดปัญหารูขุมขนกว้าง
2 ครั้ง 1,900
Eyelash
ต่อขนตาด้วยไหมแท้ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นดูสวยเป็นธรรมชาติ
1 ครั้ง 1,500

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รายละเอียด ราคาประหยัด
วินิจฉัยอาหารปวดหลังที่ต้นเหตุด้วยเครื่อง MRI 7,500
วินิจฉัยอาหารปวดศรีษะไม่ทราบสาเหตุด้วยเครื่อง MRI (ไม่รวมค่าฉีดสี) เริ่มต้นที่ 9,000
หมายเหตุ:
    • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
    • การเข้ารับบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

 

แพ็คเกจ
แพ็คเกจ จำนวนวันนอน ราคาประหยัด
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง รวมค่าข้อเข่าเทียม 6 วัน 5 คืน 189,000
ผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง 2 วัน 1 คืน 80,000
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง 2 วัน 1 คืน 90,000
ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง 1 ข้าง 2 วัน 1 คืน 90,000
รักษาเส้นเลือดขอดด้วย Radiofrequency (RF) - 82,000
ตรวจหัวใจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 2 วัน 1 คืน 35,000
ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน 3 วัน 2 คืน 140,000
ผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง - 46,000
ผ่าตัดก้อนหรือเนื้องอกที่เต้านมแบบใช้ยาชา - 29,000
ผ่าตัดรักษามะเร็งแบบสงวนเต้านม 3 วัน 2 คืน 139,000
หมายเหตุ:
    • การเข้ารับบริการตามแพ็คเกจดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
    • ส่วนเกินนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแพ็คเกจผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง
    • แพ็คเกจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.