เอสเธทิคส
ให้บริการดูแล รักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านผิวพรรณ หรือผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพผิว และความงามด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์และบุคลากรเฉพาะทาง พร้อมด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่คัดสรรมาเพื่อบริการทุกท่าน