ทางเลือกในการรักษามีมากกว่าหนึ่ง  More Than One

ซื้อแพ็กเกจออนไลน์
ศูนย์สุขภาพนครธน

More Than Check up รับเพิ่ม ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน

4,500.00 Baht

Add to cart

More Than Check up รับเพิ่ม ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

4,500.00 Baht

Add to cart

More Than Check up รับเพิ่ม ตรวจ FibroScan

4,500.00 Baht

Add to cart

More Than Check up รับเพิ่ม ตรวจ Echo

4,500.00 Baht

Add to cart

More Than Check up รับเพิ่ม ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่

4,500.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม**

1,900.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่)**

3,300.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่)**

1,500.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันงูสวัด 1 เข็ม**

4,400.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจยีน เพื่อจัดการโภชนาการ และออกกำลังกาย (ไม่เจาะเลือด)**

5,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจยีน เพื่อเลือกและปรับยา (ไม่เจาะเลือด) **

6,500.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป)*

790.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 1 เข็ม**

900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมวิตามินบำบัด สร้างความสดชื่น (Energy Booster) 1 ครั้ง*

2,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมวิตามินบำบัด พื้นฟูสุขภาพผิว (Aura Bright Booster) 1 ครั้ง*

2,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมวิตามินบำบัด เสริมภูมิต้านทาน (Immune Booster) 1 ครั้ง*

2,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมวิตามินบำบัด ฟื้นฟูร่างกาย หลังหายป่วย (Recovery Booster) 1 ครั้ง*

2,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมวิตามินบำบัด กำจัดสารพิษ (Well Being Booster) 1 ครั้ง*

3,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสมดุลฮอร์โมน หญิง*

4,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสมดุลฮอร์โมน ชาย*

5,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก S (1 เดือน)*

15,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก XS (3 เดือน)*

25,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย (Micronutrients)*

13,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด (Food Intolerance Test)*

18,900.00 Baht

Add to cart

คลินิกผู้สูงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ (12 รายการ)*

4,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงลึก (29 รายการ)*

9,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมให้วิตามินทางหลอดเลือด สูตร Balance Booster*

3,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ A ** (ไข้หวัดใหญ่+งูสวัด+ปอดอับเสบ 13 สายพันธุ์)

7,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ B ** (ไข้หวัดใหญ่+งูสวัด+ปอดอับเสบ 23 สายพันธุ์)

6,000.00 Baht

Add to cart

ศูนย์หัวใจ

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ Mini Heart*

3,000.00 Baht

Add to cart

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ Strong Heart (EST)*

5,500.00 Baht

Add to cart

ตรวจคราบหินปูนหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score*

4,500.00 Baht

Add to cart

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ strong Heart (Echo)*

5,500.00 Baht

Add to cart

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) **

3,500.00 Baht

Add to cart

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) **

3,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์อายุรกรรม

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน Package 1 *

4,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ Covid-19 (Basic)

4,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจคัดกรองและหาสาเหตุโรคไต*

4,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน Package 2 (EST) *

7,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน Package 2 (Echo) *

7,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์สมองและระบบประสาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม 1 *

3,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจความเสี่ยงอัมพาต เบื้องต้น*

3,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจความเสี่ยงอัมพาต ด้วย MRI+MRA (ไม่รวมค่าฉีดสี)*

19,900.00 Baht

Add to cart

ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยอัลตราซาวด์หลอดเลือดใหญ่ที่คอ*

3,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมรักษาปวดหัวไมเกรนด้วยเครื่อง TMS 1 ครั้ง*

2,700.00 Baht

Add to cart

ศูนย์สุขภาพสตรี

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก*

1,900.00 Baht

Add to cart

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับ หาเชื้อ HPV*

3,000.00 Baht

Add to cart

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับ อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่*

3,500.00 Baht

Add to cart

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับ หาเชื้อ HPV และอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่*

4,000.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม **

8,500.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม **

19,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์กระดูกสันหลัง

วินิจฉัยอาการปวดหลัง ปวดคอ ที่ต้นเหตุ ด้วย MRI (ไม่รวมค่าฉีดสี)

8,900.00 Baht

Add to cart

ศูนย์จักษุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน*

2,200.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจต้อและผู้ที่เสี่ยงกับโรคจอประสาทตา*

3,200.00 Baht

Add to cart

ศูนย์สุขภาพเด็ก

แพ็กเกจยาฮอร์โมนการเจริญเติบโต (10 mg.) 3 เข็ม**

35,700.00 Baht

Add to cart

แพ็กเกจยาฮอรโมนสังเคราะห์ GnRH analogue (3.75 mg.) 3 เข็ม** (ฉีดทุก 1 เดือน)

21,000.00 Baht

Add to cart

แพ็กเกจยาฮอรโมนสังเคราะห์ GnRH analogue (11.25 mg.) 2 เข็ม** (ฉีดทุก 3 เดือน)

45,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย *

7,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะขาด Growth Hormone *

5,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมทดสอบสารภูมิแพ้อากาศ 10 ชนิด**

1,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมทดสอบสารภูมิแพ้อาหาร 22 ชนิด**

1,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมทดสอบสารภูมิแพ้อาหารและอากาศ 32 ชนิด**

3,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีการเจาะเลือด อากาศ 20 ชนิด**

2,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีการเจาะเลือด อาหาร 20 ชนิด**

2,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีการเจาะเลือด อาหารและอากาศ 36 ชนิด**

3,000.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม ** (อายุ 9-14 ปี)

5,500.00 Baht

Add to cart

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม ** (อายุ 9-14 ปี)

12,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์ทันตกรรม

ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom Whitening ***

11,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์กระดูกและข้อ

ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 ส่วน*

1,900.00 Baht

Add to cart

ตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม*

1,900.00 Baht

Add to cart

ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า ทางเลือกรักษาข้อเข่าเสื่อม 1 เข็ม**

5,500.00 Baht

Add to cart

ฉีดยารักษาโรคกระดูกพรุน ยับยั้งการทำลายเซลล์กระดูก 1 เข็ม**

13,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมรับลูกน้อย (สำหรับผู้ชาย)*

2,500.00 Baht

Add to cart

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมรับลูกน้อย (สำหรับผู้หญิง)*

3,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจภาวะผู้ที่มีบุตรยาก (สำหรับผู้ชาย)*

3,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจภาวะผู้ที่มีบุตรยากแบบเจาะลึก (สำหรับผู้หญิง) 1*

6,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจภาวะผู้ที่มีบุตรยากแบบเจาะลึก (สำหรับผู้หญิง) 2*

6,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีวัยทอง (12 รายการ)*

10,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีวัยทอง Extra (26 รายการ)*

13,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี *

2,500.00 Baht

Add to cart

ตรวจการแข็งตัวของตับและปริมาณไขมันสะสมที่ตับ ด้วย FibroScan *

3,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg, Anti HBs)*

1,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์รักษ์เต้านม

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม*

3,500.00 Baht

Add to cart

ศูนย์มะเร็ง ฮอไรซัน รพ.นครธน

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเบื้องต้น สำหรับผู้ชาย*

8,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเบื้องต้น สำหรับหญิง*

13,900.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง 10 ชนิด**

22,000.00 Baht

Add to cart

ศูนย์โสต ศอ นาสิก

โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep test แบบตรวจที่บ้าน****

5,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep test****

12,900.00 Baht

Add to cart

ศูนย์ศัลยกรรม

ตกแต่งตา 2 ชั้น*

16,900.00 Baht

Add to cart

เสริมจมูก ซิลิโคนมาตรฐาน (เกาหลี หรือ อเมริกา)*

16,900.00 Baht

Add to cart

เสริมจมูก และ ตัดปีกจมูก (เกาหลี หรือ อเมริกา)*

27,900.00 Baht

Add to cart

เสริมคาง ซิลิโคนมาตรฐาน (เกาหลี หรือ อเมริกา)*

21,900.00 Baht

Add to cart

ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู

กายภาพบำบัดรักษาออฟฟิศซินโดรม โดยนักกายภาพ 1 ครั้ง***

1,200.00 Baht

Add to cart

กายภาพบำบัดรักษาออฟฟิศซินโดรม โดยนักกายภาพ 3 ครั้ง***

3,000.00 Baht

Add to cart

กายภาพบำบัดรักษาออฟฟิศซินโดรม โดยนักกายภาพ 5 ครั้ง***

4,000.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมลดปวดด้วยคลื่นกระแทก Shock Wave 1 ครั้ง*

2,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมลดปวดด้วยคลื่นกระแทก Shock Wave 3 ครั้ง*

6,750.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมลดปวดด้วยคลื่นกระแทก Shock Wave 5 ครั้ง*

10,000.00 Baht

Add to cart

Share :

เพิ่มสินค้าใส่ตระกร้าแล้ว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติม