เครื่อง PMS รักษาอาการปวด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

บทความโดย : พญ. พรพรรณ พานเพียรศิลป์

เครื่อง PMS

การเล่นกีฬา หรือ การออกกำลังกาย มักเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ หากทำไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เล่น หรือนักกีฬา ที่อาจทำให้เกิดอาการปวด ตึง เคล็ดขัดยอกต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น หรือการที่กล้ามเนื้อบางจุดถูกใช้งานซ้ำ ๆ จนกลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ โดยอาการปวดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หากรักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น ลองพักการใช้งานแล้วยังมีปัญหาอยู่ การรักษาด้วยเครื่อง PMS (Peripheral Magnetic Stimulation) สามารถลดอาการปวดเหล่านี้ได้ โดยใช้เวลาในการรักษาน้อยมาก ประมาณ 10-20 นาทีต่อจุดการรักษา และเห็นผลทันทีหลังการรักษา


อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เกิดได้จากสาเหตุใด

กลุ่มนักกีฬา หรือ ผู้ที่ออกกำลังกาย จะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เรื่อย ๆ โดยอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เกิดได้จาก 2 สาเหตุ ได้แก่

 1. การบาดเจ็บจากกระแทก การปะทะกันอย่างรวดเร็วและรุนแรง ถือว่าเป็นการบาดเจ็บแบบเฉียบพลัน เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ฟกช้ำ มีบาดแผลที่เกิดจากการเล่นกีฬาหรือการฝึกซ้อม
 2. การที่กล้ามเนื้อบางจุดถูกใช้งานซ้ำ ๆ จนกลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรัง เกิดจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยกับนักกีฬา ทำให้มีอาการ เช่น อาการปวด ตึง เคล็ดขัดยอกต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น

> กลับสารบัญ


เครื่อง PMS รักษาอาการปวด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

เครื่อง PMS (Peripheral Magnetic Stimulation) หรือ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้รักษาอาการปวด โดยใช้พลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นระบบประสาทโดยตรงช่วยรักษาอาการปวดและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ เช่น การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก จำพวกอาการเคล็ดขัดยอกต่าง ๆ อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่าง ๆ เอ็นร้อยหวายอักเสบ หรือเส้นประสาท ซึ่งการใช้เครื่อง PMS จะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและช่วยซ่อมแซมระบบประสาทส่วนที่มีการเสียหายให้กลับมาทำงานเป็นปกติได้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ด้วย

> กลับสารบัญ


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่อง PMS

การรักษาอาการปวด หรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาด้วยเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เครื่อง PMS) จะแตกต่างกันตามบริเวณที่มีอาการปวด หรือมีอาการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยการใช้เครื่อง PMS บำบัดรักษาจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10-20 นาทีต่อจุดการรักษา ในด้านจำนวนครั้งในการรักษาจะขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมินอาการ

> กลับสารบัญ


ข้อดีของการใช้เครื่อง PMS รักษาอาการปวด

 • สามารถเห็นผลทันทีหลังการรักษาด้วยเครื่อง PMS สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วกว่าเดิม
 • ไม่ต้องถอดชุดออก มีความสะดวกสบาย
 • ความรู้สึกขณะทำ สบายตัวกว่า ปลอดภัย ไม่พุพอง
 • ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการกระตุ้นไฟฟ้าผิวหนัง
 • ระยะเวลาในการรักษาน้อย ประมาณ 10-20 นาทีต่อจุดการรักษา
 • รักษาต่อเนื่องน้อยครั้งแต่ก็ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องรักษาบ่อย เช่น 1-2 ครั้ง/สัปดาห์

> กลับสารบัญ


เครื่อง PMS ไม่เหมาะกับใคร

 • ผู้ป่วยที่มีอาการลมชักมาก่อน
 • ผู้ป่วยที่มีโลหะฝังอยู่ในตัว หรือผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องหูเทียมไฟฟ้าชนิดฝังในตัว
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังทำการรักษาอยู่
 • กลุ่มโรคหัวใจที่การใส่เพสเมกเกอร์ หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ

> กลับสารบัญ


การรักษาด้วยรักษาอาการปวด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาด้วยเครื่อง PMS จะเห็นผลทันที สามารถรักษาได้ผลทั้งระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง ทำให้นักกีฬาสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็ว ทั้งนี้หากเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น ลองพักการใช้งานแล้วยังมีปัญหาอยู่ การรักษาด้วยเครื่อง PMS ถือเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหา หากสนใจสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้เลยปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพแบบออนไลน์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share :

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย