ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นให้บริการดูแลรักษาตามมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ มุ่งมั่นสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา อาคารโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนสายประธาน (ถนนพระราม 2) การเดินทางสัญจรสะดวกสบายใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น Central Rama II, Big C , The Bright ฯลฯ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) **เฉพาะระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป**
1. ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ปี
2. ประสบการณ์การทำงานคุณภาพระดับโรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
3. ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ปี
งานประกันคุณภาพ
1. วางแผนจัดทำ QPS Program ติดตามและ Report ผลต่อผู้บริหาร
2. วางแผนและออกแบบระบบให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(PDCA)ด้วย Kaizen CQI เพื่อให้เกิด QA ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับทีม และระดับองค์กร
3. ติดตามผลลัพธ์การดำเนินการตาม Project การพัฒนาคุณภาพทั้งระดับหน่วยงาน ทีม และองค์กร
4. จัดทำรายงานสรุประบบ หรือกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนหรือการพัฒนาที่เกิดขึ้น
5. วางแผนและออกแบบระบบ KM และดำเนินการจัด KM Sharing

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เท่านั้น
- เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 22-48 ปี
- มีใบประกอบโรคศิลป์ สาขานักเทคนิคการแพทย์
- มีใจรักในงานบริการ
- ยินดีรับ นศ.จบใหม่

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง-ชาย อายุไม่เกิน 22-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
- มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบประกอบวิชาชีพ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- จบปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย –หญิง
- อายุ 22-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการมนุษย์สัมพันธ์ดียิ้มแย้ม มีใจรักงานบริการ ไหวพริบดี มีทักษะในการติดต่อ
ประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้ดี
- สื่อสารภาษาพม่า และภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดี รับนักศึกษา จบใหม่

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- จบปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย –หญิง
- อายุ 22-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการมนุษย์สัมพันธ์ดียิ้มแย้ม มีใจรักงานบริการ ไหวพริบดี มีทักษะในการติดต่อ
ประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้ดี
- สื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดี รับนักศึกษา จบใหม่

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง-ชาย อายุไม่เกิน 19-45 ปี
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

- วุฒิ ปวช / ปวส สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อีเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
- มีความรู้งานซ่อมบำรุงอาคาร ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ต่างๆ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ขับรถยนต์ หรือ ขับรถจักรยานยนต์ได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย