ซื้อแพ็กเกจออนไลน์
ศูนย์สุขภาพนครธน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health​y​ Life​ Check up ชาย (เลือกEST หรือ Echo)*

14,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health​y​ Life​ Check up หญิง (US Lower / เลือก EST หรือ Echo)*

18,500.00 Baht

Add to cart

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health​y​ Life​ Check up หญิง (TVUS / เลือก EST หรือ Echo)*

19,100.00 Baht

Add to cart

Share :

เกิดข้อผิดพลาด,
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขในการซื้อสินค้า

เพิ่มสินค้าใส่ตระกร้าแล้ว

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย