คู่มือการปฏิบัติตัวหลังคลอด

ศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี

บทความโดย :

คู่มือการปฏิบัติตัวหลังคลอด

เนื่องจากคุณแม่ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจตลอดระยะเวลา 9 เดือน กว่าร่างกายคุณแม่คุณจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติต้องใช้เวลาในการปรับตัว ดังนั้นการดูแลตัวเองหลังคลอดของคุณแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายหลังคลอด และช่วยทำให้คุณแม่ฟื้นตัวได้เร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติหลังคลอดที่คุณแม่ควรรู้ มีดังนี้

  • การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
  • การปฏิบัติตัวหลังคลอด (ผ่าคลอดและคลอดธรรมชาติ)
  • ข้อดีของการให้นมแม่
  • วิธีการคุมกำเนิด
  • วิธีบริหารร่างกายหลังคลอด

Share :

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย