ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ศูนย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน

บทความโดย : นพ. นฤพงษ์ ตันติภิรมย์สิน

ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบันหลายครอบครัวจำเป็นต้องรับพี่เลี้ยงเด็กเพื่อมาดูแลลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่จึงควรพาพี่เลี้ยงเด็กมาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน โดยการตรวจคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจติดจากพี่เลี้ยงไปสู่ลูกน้อยของคุณ


ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กจำเป็นหรือไม่?

ในปัจจุบันนอกจากเชื้อโรคในสิ่งของรอบตัวที่อาจทำให้เกิดสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายของลูกแล้ว ยังมีโรคต่างๆ ที่สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนอีก เช่น โรคหวัด ที่สามารถติดจากการไอ จาม หรือ น้ำลายที่ติดจากการใช้สิ่งของร่วมกันกับเด็ก การจูบหอม เป็นต้น รวมทั้งเด็กเล็กเองก็ยังมีภูมิต้านทานต่ำ ทำให้สามารถติดเชื้อได้ง่าย และเมื่อป่วยแล้วอาจรุนแรงได้ ฉะนั้นก่อนที่จะรับพี่เลี้ยงเด็กเข้ามาทำงานจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นการคัดกรอง และการตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจติดจากพี่เลี้ยงไปสู่ลูกน้อยของคุณนั่นเอง


ตรวจสุขภาพ


โรคติดต่อที่อาจติดจากพี่เลี้ยงไปสู่ลูกน้อยมีอะไรบ้าง

เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ขวบ ภูมิต้านทานยังต่ำสามารถติดเชื้อได้ง่าย หากเป็นแล้วอาการจะรุนแรงกว่าเด็กโต โดยทั่วไปโรคที่มีโอกาสติดเชื้อได้บ่อย เช่น วัณโรค ซึ่งมักจะพบได้บ่อยในผู้ติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบ โรคติดเชื้อทางผิวหนัง เหา และพยาธิ ฯลฯ ถ้าเป็นพี่เลี้ยงชาวต่างชาติปรึกษาคุณหมอว่าประเทศนั้นๆ มักจะมีโรคติดเชื้ออะไรบ้าง

ศูนย์พี่เลี้ยงเด็กบางแห่งมีใบรับรองการตรวจสุขภาพมาให้ แต่บางแห่งก็ไม่มี ในกรณีที่ไม่มี แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาพี่เลี้ยงเด็กมาปรึกษาคุณหมอเพื่อคัดกรองโรคติดต่อต่างๆ


ตรวจสุขภาพ


พี่เลี้ยงเด็กต้องตรวจอะไรบ้าง

  • พบแพทย์เพื่อดูโรคต่างๆ
  • เอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองวัณโรคปอด
  • ตรวจอุจจาระ วินิจฉัยความผิดปกติหรือโรคพื้นฐานในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคพยาธิต่าง ๆ ของระบบทางดินอาหาร
  • ตรวจเลือด และ ภูมิคุ้มกันเพื่อดูโรคติดเชื้อต่างๆ

ตรวจสุขภาพ


จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้พี่เลี้ยงเด็กด้วยไหม

แนะนำให้ฉีดวัคซีนร่วมด้วย เนื่องจากพี่เลี้ยงเด็ก คือ คนที่คลุกคลีกับลูกเรามากที่สุด เพราะเมื่อเกิดโรคต่างๆ ก็จะแพร่เชื้อมาสู่ลูกเราได้ง่ายที่สุดเช่นกัน วัคซีนที่แนะนำ มีดังนี้

  1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ฉีดปีละครั้ง
  2. วัคซีน TdaP หรือ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ในกรณีดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่ภูมิคุ้มกันยังขึ้นไม่ดี
  3. วัคซีน MMR หรือ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ในกรณีที่ได้รับไม่ครบ
  4. วัคซีน HAV หรือไวรัสตับอักเสบเอ ฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ให้ฉีดห่างกัน 6 เดือน
  5. วัคซีน HBV หรือไวรัสตับอักเสบบี ฉีด 3 เข็ม ซึ่งเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

ตรวจสุขภาพ


นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

นอกจากสุขภาพที่ปลอดภัยต่อลูกน้อยแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาและตรวจสอบประวัติของพี่เลี้ยงเด็กคนนั้นด้วยว่า เคยต้องโทษหรือทำผิดกฎหมายใดๆ มาก่อนหรือไม่ หากพี่เลี้ยงเด็กของเราเคยมีประวัติที่ไม่ดี เราก็จะได้รู้ตัวก่อน รวมถึงประสบการณ์ในการทำงาน ประกอบร่วมด้วย


ตรวจสุขภาพ


Share :

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย