ตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ ทำไมต้องเป็นแพทย์เฉพาะทาง (MFM)

ศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี

บทความโดย : พญ. สุทธนารัตน์ อภิวันทนา

ตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ ทำไมต้องเป็นแพทย์เฉพาะทาง (MFM)

ความกังวลถึงความแข็งแรงและความปลอดภัยของทารกในครรภ์ เป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องเผชิญกันทุกคน การอัลตราซาวด์เป็นวิธีที่จะคลายความกังวลนี้ไปได้ แต่หากได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM) ด้วยแล้ว ยิ่งช่วยสร้างความมั่นใจมากขึ้นไปอีก ว่าทารกในครรภ์จะมีสุขภาพที่แข็งแรง และลืมตาดูโลกอย่างราบรื่น พร้อมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต


ทำความรู้จักกับ MFM

MFM ย่อมาจากคำว่า Maternal Fetal Medicine ซึ่งหมายถึง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โดยมีการศึกษาต่อยอดภายหลังจากที่จบการฝึกอบรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาแล้ว และได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก หรือ การไปเรียนเกี่ยวกับการอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์โดยเฉพาะ โดยจะทำหน้าที่การดูแลทั้งมารดาและทารกในครรภ์ หาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำการป้องกันหรือให้การรักษา เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยของทั้งแม่และทารกในครรภ์


แพทย์ MFM เป็นมากกว่าสูตินรีแพทย์

แพทย์ MFM ทำหน้าที่ดูแลในเชิงลึกเกี่ยวกับมารดาและทารก พร้อมช่วยเหลือสูตินรีแพทย์ในการดูแลครรภ์ควบคู่กันไป ตลอดการตั้งครรภ์ โดยให้คำปรึกษาในกรณีที่สงสัย หรือตรวจพบว่าทารกในครรภ์มีภาวะผิดปกติ ดูแล และรับฝากครรภ์ ทำคลอด สตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ อายุมาก มีภาวะแท้งบ่อย ครรภ์แฝด หรือมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกัน ที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์ ให้การดูแลรักษาทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติบางชนิด ที่ต้องได้รับการตรวจติดตามใกล้ชิด หรือให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ก่อนคลอด รวมทั้งช่วยตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เพื่อคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ ซึ่งรวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากในครรภ์ เช่น การเจาะชิ้นเนื้อรก การเจาะน้ำคร่ำ และการเจาะเลือดสายสะดือทารก ฯลฯ


ทำไมต้องตรวจอัลตราซาวด์กับแพทย์ MFM

อัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นการสแกนภาพบริเวณผิวนอกให้เป็นภาพแบบมีความกว้าง ยาว ลึก แบบ Real Time ทำให้เห็นทารกในภาพเสมือนจริง สามารถเห็นอิริยาบถและการเคลื่อนไหวในขณะตรวจ ทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูภาพได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ความผิดปกติบางอย่าง ที่เป็นความผิดปกติของอวัยวะภายนอก เช่น ภาวะปากแหวาง ผนังหน้าท้องไม่ปิด คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน

ด้วยแพทย์ MFM จะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญเป็นพิเศษ ในเรื่องของการอัลตราซาวด์เพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ การตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์ MFM นั้น จะสามารถตรวจหาความผิดปกติหรือความพิการได้อย่างละเอียด โดยไม่มีผลเสียต่อทารกในครรภ์ เช่น ผนังกั้นหัวใจรั่ว การตรวจความพิการของแขนขา เป็นต้น โดยมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยสูงกว่าสูตินรีแพทย์ทั่วไป หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ กับทารกในครรภ์ก็จะสามารถวางแผนการตรวจเพิ่มเติมและแนวทางการรักษาได้ก่อน

การตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ ทารกในครรภ์โดยละเอียดมีอยู่ 3 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ ช่วงที่ 1 สัปดาห์ที่ 11-14 เป็นการคัดกรองดูว่าทารกในครรภ์เป็นอย่างไร มีความผิดปกติหรือไม่ ดูการเจริญเติบโตของทารก คัดกรองกลุ่มทางดาวน์ซินโดรม และดูโครงสร้างเฉพาะตามช่วงอายุครรภ์ ช่วงที่ 2 สัปดาห์ที่ 18-23 เป็นช่วงตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของโครงสร้างทารก และสัปดาห์ที่ 32 – 36 ตรวจเพื่อดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ปริมาณน้ำคร่ำและตำแหน่งของรก โดยทั่วไปแล้วในการตั้งครรภ์สามารถมาตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ ได้ทุกช่วงอายุครรภ์ โดยการตรวจสัปดาห์ที่ 18-23 เพื่อตรวจหาความพิการของทารก หรือการตรวจช่วงสัปดาห์ที่ 26-30 เพื่อการตรวจความพิการ การเจริญเติบโต และเป็นช่วงที่เห็นหน้าทารกได้ชัดเจน ทั้งนี้การตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ กับแพทย์ MFM ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้มากยิ่งขึ้น

การที่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้มีโอกาสตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ สามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัย ทารกได้รับการตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียด อีกทั้งยังสามารถตรวจพบ และแก้ปัญหาความผิดปกติได้ทันท่วงที


Share :

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย