ฝากครรภ์ดี มีคุณภาพ กับขั้นตอนการฝากครรภ์ที่นครธน

ศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี

บทความโดย : พญ. สังวาลย์ เตชะพงศธร

ฝากครรภ์ดี มีคุณภาพ กับขั้นตอนการฝากครรภ์ที่นครธน

การฝากครรภ์มีความสำคัญมากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะจุดมุ่งหมายในการฝากครรภ์นั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างนั้น จะได้รีบปรึกษาแพทย์และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที และควรฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์ นับจากมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย


สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมาฝากครรภ์

ก่อนไปฝากครรภ์ครั้งแรก คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเอง และบัตรประจำตัวประชาชนของสามีมาด้วย


ขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลนครธน

เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้ว คุณแม่ตั้งครรภ์ จะได้รับการซักประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เกี่ยวกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ตรวจร่างกาย สุขภาพครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ พร้อมรับตรวจเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ขณะตั้งครรภ์ โดยการตรวจเลือดนั้นจะมีทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตรวจเลือดวันฝากครรภ์ครั้งแรก ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมถึงการติดเชื้อต่างๆ ให้แน่ใจว่าสามารถเข้าสู่กระบวนการนัดฝากครรภ์ได้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ และเป็นแนวทางร่วมกับการรักษาอื่นๆ ที่เหมาะสม


ครั้งที่ 2 ตรวจเลือดคัดกรองกลุ่มดาวน์ซินโดรม โดยคุณแม่ตั้งครรภ์จะได้รับคำแนะนำเจาะเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มดาวน์ซินโดรม ซึ่งการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่ตั้งครรภ์

ทั้งนี้ การฝากครรภ์ครั้งแรก คุณแม่ตั้งครรภ์จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ในโรงพยาบาล และการส่งต่อโรงพยาบาลอื่นๆ ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซม ยกเว้นมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเกิดอันตรายต่อมารดา

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ณ วันคลอด ในรายที่เจาะเลือดคัดกรองดาวน์ซินโดรมแล้วผลพบเสี่ยงสูง ก็จะมีการแนะนำการเจาะน้ำคร่ำทุกราย


ครั้งที่ 3 ตรวจเลือดช่วงไตรมาสที่ 3 (28-35 สัปดาห์) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การวางแผนการเตรียมคลอด

กรณีที่คุณแม่ตั้งครรภ์ตรวจพบความเสี่ยง

หากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณแม่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเบาหวาน โดยการตรวจเลือดแบบจำเพาะสำหรับการวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และถ้าผลตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะมีการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ และพบนักโภชนากร


สิ่งที่จะได้รับเมื่อมาฝากครรภ์

ในวันฝากครรภ์ครั้งแรก จะได้รับสมุดฝากครรภ์ 1 เล่ม พร้อมการนัดตรวจครรภ์ ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องนำมาทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด และควรพกติดตัวไปทุกที่เพื่อความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน กรณีสมุดสูญหายและมีการทำสมุดเล่มใหม่จะมีค่าบริการการทำสมุด 100 บาท โดยการนัดตรวจครรภ์ แบ่งเป็น

  • ไตรมาสที่ 1-2 (อายุครรภ์ 4-28 สัปดาห์) แพทย์จะมีการนัดตรวจทุก 1 เดือน
  • ไตรมาสที่ 3 (อายุครรภ์ 28-36 สัปดาห์) แพทย์จะมีการนัดตรวจทุก 2 สัปดาห์
  • ไตรมาสที่ 4 (อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์) แพทย์จะมีการนัดตรวจทุก 1 สัปดาห์

ยกเว้นมีอาการผิดปกติที่ต้องนัดตรวจติดตามเร็วขึ้นตามแผนการรักษา


นอกจากนี้ คุณแม่ตั้งครรภ์จะได้รับการประเมินเต้านม และความพร้อมในการให้นมบุตร โดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์สุขภาพสตรี เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลราคาแพ็กเกจคลอด แต่สามารถเลือกแพ็กเกจคลอดเมื่ออายุครรภ์ 30 สัปดาห์ พร้อมได้รับการอัลตราซาวด์ในไตรมาสที่ 1 รวมถึงการอธิบายถึงขอบเขตของการอัลตราซาวด์ พร้อมประโยชน์และความจำเป็น รวมไปถึงการสอนการนับลูกดิ้นตั้งแต่อายุครรภ์ 30 สัปดาห์ขึ้นไป และตลอดการฝากครรภ์ได้รับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านมารดาและทารก (MFM) 1 ครั้ง ช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ เพื่ออัลตราซาวด์ตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของทารกในครรภ์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลนครธน โทร. 0-2450-9999 เบอร์ต่อ 1167,1168 โดยเราพร้อมให้บริการคุณแม่ตั้งแต่การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ จนการกำเนิดลูกด้วยความปลอดภัย ด้วยทีมสูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการบริการหลังคลอดที่พร้อมด้วยคุณภาพ


Share :

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย