ภาวะข้อเข่าเสื่อม

ศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ

บทความโดย : ศ.คลินิก.นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

ภาวะข้อเข่าเสื่อม

ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ประเทศไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปพบได้ถึงร้อยละ 50 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำหนักตัวที่มากใช้เข่ามาก อาจใช้นานกว่าปกติ หรือผิดท่า

ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมากๆ จะมีอาการเจ็บหรือปวด ข้อเข่าผิดรูป ข้อฝืด หรือข้อติด เดินได้ไม่ปกติ การปฏิบัติภารกิจประจำวันต่างๆ ทำได้ไม่สะดวก ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หากทุกคนหรือผู้ที่เริ่มมีอาการข้อเข่าเสื่อมมีความรู้ จะสามารถดูแลตนเองเพื่อชะลอความเสื่อม หรือบรรเทาอาการของข้อเข่าเสื่อมได้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงภาวะและการดำเนินของโรค การดูแลตนเองเพื่อให้เกิดภาวะนี้ช้าลง แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะของโรคนี้แล้ว ตลอดจนถึงแนวทางการรักษาของแพทย์และพยาบาล และการดูแลภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่า โดยมีข้อมูลดังนี้

  • ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม
  • สาเหตุความเสื่อมของข้อเข่า
  • อาการ และอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม
  • การรักษา
  • จะดูแลตนเองเพื่อถนอมข้อ เมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างไร
  • ยาที่ใช้บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม
  • การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม
  • หากตัดสินใจจะผ่าตัด ก่อนผ่าตัดควรปฏิบัติตัวอย่างไร
  • วิธีการถนอมข้อเข่าเทียม

Share :

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย