เมื่อไหร่ถึงต้องเริ่มการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีฟอกไต

ศูนย์ : ศูนย์อายุรกรรม

บทความโดย : นพ. อำนวย ศิริโสภา

เมื่อไหร่ถึงต้องเริ่มการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีฟอกไต

เมื่อไตเสื่อม การทำงานของไตจะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไตฝ่อ เข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เมื่อถึงจุดที่ไตไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้เองตามกลไกปกติ ก็ต้องเข้าสู่การบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีฟอกไต หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ซึ่งจะช่วยกรองของเสีย เกลือและน้ำส่วนเกินออกจากเลือด แล้วจึงนำเลือดที่ผ่านการกรองในเครื่องไตเทียมกลายเป็นเลือดดีกลับเข้าไปสู่ร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ แล้วเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังถึงขั้นที่ต้องได้รับการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว


เมื่อไหร่ถึงต้องเริ่มฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไต หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) จะเริ่มมีบทบาทเมื่อมีอัตราการกรองของไต (eGFR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 มล./นาที/1.73 ตร.ม. โดยอาจยังตรวจไม่พบอาการแสดงหรืออาการแทรกซ้อนที่ผิดปกติก็ได้ หรือ เมื่อมีอัตราการกรองของไตต่ำกว่า 15 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดโดยตรงจากโรคไตเรื้อรังซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบประคับประคอง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ภาวะน้ำ และเกลือเกินในร่างกายจนเกิดภาวะบวมน้ำรุนแรง และส่งผลให้หัวใจวาย หรือระบบการหายใจล้มเหลว
  • ระดับเกลือแร่ผิดปกติ หรือมีภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง ในภาวะไตวาย ที่ไม่สามารถประคับประคองด้วยยา
  • ความรู้สึกตัวลดลง หรืออาการชักกระตุกจากของเสียคั่งในภาวะไตวาย
  • เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากของเสียคั่งในภาวะไตวาย
  • คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง หรือมีภาวะขาดสารอาหาร จากของเสียคั่งในภาวะไตวาย

เมื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 4 (eGFR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) แพทย์จะเริ่มให้คำแนะนำให้เตรียมตัวเพื่อบำบัดทดแทนไต ทั้งทางเลือก วิธีรักษา รวมทั้งข้อดีข้อด้อยของการบำบัดทดแทนไตในแต่ละประเภท


การฟอกไตประสิทธิภาพสูง Online HDF เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafilltration; Online HDF) เป็นการฟอกไตที่พัฒนาขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย ที่อาศัยกระบวนกำจัดของเสีย 2 กระบวนการรวมกัน ได้แก่กระบวนการแพร่ (Diffusion) ให้ของเสียซึมผ่านตัวกรองออกมาในน้ำยาฟอกเลือดเอง และกระบวนการพา (Convection) ให้ของเสียถูกน้ำปริมาณมากล้างผ่านตัวกรองออกมา ทำให้สามารถกำจัดของเสียได้ทั้งของเสียที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และของเสียที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้การฟอกไตแบบ Online HDF ยังใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบน้ำบริสุทธิ์สูง (ระดับ Ultrapure water) ซึ่งช่วยลดการติดเชื้อและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอาการคันที่ผิวหนัง ลดภาวะโลหิตจาง ภาวะซีด ผิวขาวขึ้น ไม่ดำคล้ำ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวขึ้นมากกว่าการฟอกเลือดแบบปกติในระยะยาว

โรงพยาบาลนครธน มีแผนกไตเทียม โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 3 พร้อมให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้องรัง ในการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งแบบปกติ และแบบประสิทธิภาพสูง Online HDF ด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต ที่พร้อมให้การดูแลอย่างครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 024509999 ต่อ 1290-1291

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพแบบออนไลน์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share :

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติม