3 มาตรการสำคัญ ในการรับมือและป้องกัน COVID-19

ศูนย์ : ศูนย์อายุรกรรม

บทความโดย :

3 มาตรการสำคัญ ในการรับมือและป้องกัน COVID-19

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน โรงพยาบาลนครธนมีมาตรการคัดกรอง คัดแยก และป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเต็มที่ เราจะพยายามอย่างดีที่สุด และจะทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยให้เราทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยกัน ทุกคนเองก็ร่วมด้วยช่วยกันได้ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างทางสังคม


3 มาตรการสำคัญ ในการรับมือและป้องกัน COVID-19


มาตรการคัดกรอง

จำกัดเส้นทางเข้า-ออก เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกคน ผ่านระบบการคัดกรองด้วยการ

 • วัดอุณหภูมิร่างกาย
 • สอบถามอาการ ประวัติความเสี่ยง ก่อนเข้าสู่ภายในโรงพยาบาล
 • เคร่งครัดมาตรการป้องกันการติดเชื้อ โดยให้ผู้รับบริการ และบุคลากรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หลังผ่านจุดคัดกรอง
 • และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเข้ารับบริการ

มาตรการคัดแยก (กรณีผู้เข้ารับบริการมีอาการระบบทางเดินหายใจแต่ไม่เข้าตามเกณฑ์)

กรณีผู้เข้ารับบริการมีอาการระบบทางเดินหายใจแต่ไม่เข้าตามเกณฑ์ นำส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจที่คลินิกเฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ชั้น 1 โดยให้บริการแบบ One Stop Service ลงทะเบียน ตรวจร่างกาย พบแพทย์ ชำระเงิน รับยา รวมถึงขั้นตอนต่างๆ อยู่ในสถานที่เดียว ไม่ต้องเปลี่ยนจุดบริการ และดูแลให้ผู้รับบริการที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ป้องกันการรับหรือแพร่กระจายเชื้อ


มาตรการคัดแยก (กรณีผู้เข้ารับบริการเข้าตามเกณฑ์ความเสี่ยง)

กรณีผู้เข้ารับบริการเข้าตามเกณฑ์ความเสี่ยง

 • นำส่งผู้ป่วยสู่จุดตรวจพิเศษเฉพาะโรค หรือห้องตรวจ Negative Pressure ชั้น 1 ด้านหน้าโรงพยาบาล
 • โดยใช้เส้นทางนำส่งแยกจากทางสัญจรปกติของบุคคลทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจคัดกรองเชื้ออย่างเข้มงวด ดูแลโดยทีมแพทย์พยาบาลเฉพาะสำหรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อตามมาตรฐานที่กำหนด
 • และให้บริการแบบ One Stop Service

มาตรการคัดแยก (กรณีผู้เข้ารับบริการที่ต้องเฝ้าระวังอาการเป็นผู้ป่วยใน)

กรณีผู้เข้ารับบริการที่ต้องเฝ้าระวังอาการเป็นผู้ป่วยใน : จะเข้าพักในของหอผู้ป่วยพิเศษเฉพาะโรค และกรณีต้องพักรักษาตัวใน ICU ทางโรงพยาบาลมีการเตรียมห้อง ICU ความดันลบ (Negative Pressure) เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ

 • แยกพื้นที่ของผู้ป่วยเฝ้าระวัง และผู้ป่วย COVID-19 กับผู้ป่วยทั่วไปอย่างชัดเจน
 • กำหนดทีมแพทย์และพยาบาลดูแลเฉพาะ จำกัดจำนวนผู้ดูแล และห้ามเยี่ยมผู้ป่วย
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบางขั้นตอนบริการ เช่น การตรวจติดตามผลประจำวันผ่าน VDO Conference เป็นต้น

มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ

 • การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือบุคคล (Social Physical Distancing) เช่น เว้นที่นั่งบริเวณรอตรวจ เว้นระยะยืนจุดชำระเงิน-รับยา งดกิจกรรมสัมนาต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงงดเยี่ยมผู้ป่วยหรือจำกัดจำนวนผู้เฝ้าไข้ด้วย
 • เพิ่มรอบเวลาการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ทุก 30 นาที ได้แก่ พื้นผิว จุดสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน พื้นที่นั่งคอย เป็นต้น
 • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถเข็น เปล รถกอล์ฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ทันทีหลังจากใช้งาน
 • บุคลากรในทุกจุดบริการ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อตามมาตรฐานในการบริการทุกขั้นตอน
 • กรณีบุคลากรที่สัมผัสเสี่ยงสูง เช่น แพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ทางโรงพยาบาลฯ จะดูแลตามมาตรการเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัด ให้มั่นใจถึงความปลอดภัยก่อนกลับมาปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทั่วไปอีกครั้ง

Share :

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย