EN

Gene Test การตรวจยีนช่วยหาความเสี่ยง “โรคร้าย” ในระดับลึก

ศูนย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน

บทความโดย :

Gene Test การตรวจยีนช่วยหาความเสี่ยง “โรคร้าย” ในระดับลึก

“ยีน” คือรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์เราก็มีรหัสพันธุกรรมนี้อยู่ในร่างกาย โดยยีนจะควบคุมลักษณะการแสดงออกของคนให้มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสีผิว เส้นผม ความสูง รวมถึงการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือแม้แต่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็ล้วนเป็นผลมาจากยีนทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายจากการตรวจรหัสพันธุกรรมของร่างกาย หรือที่เรียกว่า การตรวจยีน หรือ Gene Test


การตรวจยีน (Gene Test) คืออะไร?

การตรวจยีน (Gene Test) หรือ การไขรหัสพันธุกรรม เป็นการตรวจหาความผิดปกติของยีนในร่างกายที่ลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธ์ของยีนได้อย่างแม่นยำ หรือพูดอีกอย่างนึงว่า คือการทำนายอนาคตสุขภาพของตัวเรานั่นเอง ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองและหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง


การตรวจยีน (Gene Test) สำคัญอย่างไร?

ปัจจุบันนี้มีโรคร้ายต่าง ๆ ที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวน ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม โรคหลอดเลือดหัวใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการตรวจยีนจะทำให้รู้ว่ามีความเสี่ยงที่เป็นโรคร้ายเหล่านี้หรือไม่ แม้ว่าพันธุกรรมของคนเราจะไม่เปลี่ยนแปลง เกิดมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิต แต่เราสามารถรับมือและปรับการใช้ชีวิตให้ห่างไกลความเสี่ยงต่อโรคนั้น ๆ ได้


การตรวจยีน (Gene Test) มีประโยชน์อย่างไร?

เป็นการตรวจวัดสุขภาพและประเมินความเสี่ยงในระดับลึกที่สุด คือลงไปในระดับยีน ให้ผลการตรวจที่ละเอียดกว่าการตรวจสารเคมีในเลือด ซึ่งในปัจจุบันควรจะเลือกตรวจเฉพาะยีนที่มี Clinical Guideline หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกจากทาง FDA สหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจหรือข้อโต้แย้งในทางการแพทย์


ขั้นตอนการตรวจยีน (Gene Test)

วิธีการตรวจยีนที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือ การตรวจจากน้ำลาย โดยผู้เข้ารับการตรวจต้องงดรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง จากนั้นจะทำการเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุในช่องปาก โดยใช้ไม้พันสำลีขูดเบาๆ ที่กระพุ้งแก้ม เพื่อนำเซลล์ที่ได้ส่งไปวิเคราะห์ยีนในต่างประเทศ โดยใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ และเมื่อทราบผลการตรวจแล้ว หากพบว่ายีนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคใด แพทย์จะเป็นผู้แนะนำให้ปรับแผนการใช้ชีวิตให้เหมาะสม เช่น ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด แพทย์ก็จะแนะนำให้งดการสูบบุหรี่ หรือปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้


การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจยีน (Gene Test)

ปัจจุบัน ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความสามารถของยีนในการควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งกระบวนการทางชีวเคมีและการเกิดโรคต่าง ๆ ได้มีความก้าวหน้าไปมาก จนสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของยีนกับโรคบางชนิดได้ เช่น ดาวน์ซินโดรม ภาวะเลือดไหลไม่หยุดหรือไหลหยุดยาก (Hemophilia) หรือแม้แต่การบริหารสารอาหาร วิตามินบางชนิด ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามินดี โคเอนไซม์ คิวเท็น รวมถึงโรคเรื้อรังและไม่เรื้อรังบางชนิด เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น


ใครบ้างที่ควรตรวจยีน (Gene Test)?

การตรวจยีนสามารถทำได้ในคนทุกเพศทุกวัย เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ผลการตรวจจะช่วยให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้ ตลอดจนผู้ที่เป็นโรคมะเร็งที่ต้องการทำการรักษาต่อที่เหมาะสม หรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น


Share :

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

บทความทางการแพทย์ศูนย์สุขภาพนครธน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติม