เภสัชกร

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง-ชาย อายุไม่เกิน 22-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
- มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบประกอบวิชาชีพ


รายละเอียดงาน

- ความหมาะสมของการสั่งจ่ายยากับโรคผู้ป่วย
- ความถูกต้องของยาที่คิดเงิน, ยาที่จัด, ฉลากยา ตามใบสั่งยาของแพทย์
- ตรวจสอบยาที่แพทย์สั่งต้องไม่อยู่ในกลุ่มหรือยาเดียวกับที่ผู้ป่วยแพ้ยา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9999 ,0-2450-9925 (เบอร์ตรง) และส่งใบสมัครพร้อมผลงานแนบได้ที่ [email protected]

Share :

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย