ผู้จัดการพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายคุณภาพ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) **เฉพาะระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป**
1. ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ปี
2. ประสบการณ์การทำงานคุณภาพระดับโรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
3. ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ปี
งานประกันคุณภาพ
1. วางแผนจัดทำ QPS Program ติดตามและ Report ผลต่อผู้บริหาร
2. วางแผนและออกแบบระบบให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(PDCA)ด้วย Kaizen CQI เพื่อให้เกิด QA ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับทีม และระดับองค์กร
3. ติดตามผลลัพธ์การดำเนินการตาม Project การพัฒนาคุณภาพทั้งระดับหน่วยงาน ทีม และองค์กร
4. จัดทำรายงานสรุประบบ หรือกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนหรือการพัฒนาที่เกิดขึ้น
5. วางแผนและออกแบบระบบ KM และดำเนินการจัด KM Sharing


รายละเอียดงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2450-9999 และส่งใบสมัครพร้อม ผลงานแนบได้ที่ [email protected]

Share :

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย