นักเทคนิคการแพทย์ Medical Technologist

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เท่านั้น
- เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 22-48 ปี
- มีใบประกอบโรคศิลป์ สาขานักเทคนิคการแพทย์
- มีใจรักในงานบริการ
- ยินดีรับ นศ.จบใหม่


รายละเอียดงาน

 1. งานจุลชีววิทยาคลินิก (Microbiology)
  • ควบคุมคุณภาพและปฏิบัติตามระบบการทำงานของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
  • เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ อาหารทดสอบชีวเคมี ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
  • เก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดมายังห้องปฏิบัติการ และสามารถอธิบายให้แก่ผู้รับบริการที่มีหน้าที่เก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
  • ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 2. งานโลหิตวิทยาคลินิก (Hematology)
  • ควบคุมคุณภาพของการทดสอบต่างๆ ทางโลหิตวิทยารวมถึงปฏิบัติตามระบบการทำงานของห้องปฏิบัติการงานโลหิตวิทยาคลินิก
  • เก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดมายังห้องปฏิบัติการ และสามารถอธิบาย ให้แก่ผู้รับบริการที่มีหน้าที่เก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
  • เจาะเลือดผู้ป่วยจากปลายนิ้วและเส้นเลือดดำ เพื่อทำการตรวจทางโลหิตวิทยา
 3. งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Immunology)
 4. งานเคมีคลินิก (Chemistry)
 5. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Microscopy)
 6. งานธนาคารเลือด (Blood bank)
 7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2450-9999 และส่งใบสมัครพร้อม ผลงานแนบได้ที่ [email protected]

Share :

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย