ซื้อแพ็กเกจออนไลน์
คลินิกผู้สูงอายุ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด High Dose (สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป)**

2,000.00 Baht

Share :

เกิดข้อผิดพลาด,
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขในการซื้อสินค้า

เพิ่มสินค้าใส่ตระกร้าแล้ว

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย