นพ.ภูวศิษฐ์ ศิริสันติดำรงค์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สุขภาพนครธน

ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • แพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เวลาออกตรวจ :

วันพุธ
8:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
8:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 - 17:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพนครธน

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย