นพ.ชาญวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ความชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทวิทยา
  • โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
  • อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจสมองด้วยคลื่นความถี่สูง สถาบันประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
9:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
7:00 - 14:00 น.
วันพุธ
7:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
7:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
12:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
8:00 - 16:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย