พญ.พรหทัย งามวงศ์สงวน

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาออกตรวจ :

วันอังคาร (สัปดาห์ที่ 1)
8:00 - 16:00 น.
วันพุธ
8:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 2,3,5)
8:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 - 17:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย