นพ.สมพงษ์ ทองสิมา

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ :

-

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย