นพ.ณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์จักษุ

ความชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา
  • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรความรู้ความในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ประกาศนียบัตรต่อยอดสาขาวุ้นตาและจอตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ :

วันเสาร์
8:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 - 12:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์จักษุ

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย