คุณสรุพงศ์ เลิศพนมทอง

ผู้เข้ารับบริการกับศูนย์หัวใจ


"ครั้งแรกที่ผมมาใช้บริการที่โรงพยาบาลนครธน ผมก็มาตรวจร่างกายทั่วไป ตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องความดัน ต่อมาก็มีอาการเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ซึ่งเมื่อทำการวินิจฉัยพบว่าสาเหตุมาจาก โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ร่วมกับติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจ ผมรับการรักษามาเรื่อย ๆ กระทั่งปีที่แล้ว ผมป่วยหนักจากโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน ตอนนั้นได้คุณหมอหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดูแล ไม่ว่าจะเป็นด้านสมองและเรื่องของหัวใจ แล้วก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ตรวจกระเพาะ ลำไส้ และระบบทางเดินอาหาร ได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางในแต่ละด้าน เพื่อวินิจฉัยร่วมกันเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดี เพราะที่โรงพยาบาลนครธนมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ ทำให้การตรวจเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย "

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย