มะเร็งปอด ไม่มีสัญญาณเตือน ค้นหามะเร็งปอดระยะเริ่มต้นด้วย Low-Dose CT

ศูนย์ : ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์มะเร็ง รพ.นครธน

บทความโดย : พญ. สุธาสินี กลั่นแก้ว

มะเร็งปอด ไม่มีสัญญาณเตือน ค้นหามะเร็งปอดระยะเริ่มต้นด้วย Low-Dose CT

มะเร็งปอด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ เมื่อมีอาการและมาพบแพทย์ก็พบว่าเป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายแล้ว ทำให้รักษายากส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่สุด ในทางกลับกันมะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองจะช่วยให้แพทย์พบและรักษามะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันสามารถตรวจได้ด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low-Dose CT (Low-Dose Computerized Tomography) ที่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนมีอาการ และตรวจง่ายใช้เวลาไม่นาน


การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low-Dose CT

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low-Dose CT (Low-Dose Computerized Tomography) โดยใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการตรวจเป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์แบบธรรมดา ทำให้แพทย์ตรวจพบก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และทำการรักษาได้ทันท่วงที หายขาดได้ โดยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้ 15-20% เมื่อเที่ยบกับการตรวจคัดกรองด้วยเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

> กลับสารบัญ


ข้อดีของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีตํ่า

  1. ช่วยให้แพทย์ตรวจพบจุดหรือก้อนเนื้อที่อยู่ในปอดได้ แม้จุดในปอดนั้นเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นด้วยการเอกซเรย์ธรรมดา และสามารถระบุตำแหน่งและขนาดรอยโรคได้ชัดเจน
  2. พบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งจะช่วยให้รักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย
  3. ผู้ที่รับการตรวจไม่ต้องฉีดสี ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการรับรังสี เนื่องจากเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีตํ่าเมื่อเทียบกับการทำ CT chest (CT scan) แบบปกติ ถึง 5 เท่า
  4. ผู้ที่รับการตรวจไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน สะดวกรวดเร็ว

> กลับสารบัญ


ใครบ้างควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low-Dose CT

  • ผู้ที่สูบบุหรี่ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่แล้วแต่น้อยกว่า 15 ปี
  • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับสารพิษ เช่น แร่ใยหิน สารกัมมันตรังสี ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์) พื้นที่ที่มีรายงาน PM 2.5 สูง ติดต่อกันเป็นเวลานาน
  • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สูบบุหรี่
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวหรือญาติสายตรงเป็นมะเร็งปอด
  • ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ

> กลับสารบัญ


วิธีการเตรียมตัวและการตรวจ Low Dose CT

ผู้ที่รับการตรวจไม่ต้องงดน้ำและอาหาร สามารถทำได้เลย ไม่ต้องมีการเตรียมตัวพิเศษหรือต้องเจาะเลือด เปลี่ยนชุดแล้วนอนบนเตียงตรวจในเครื่อง CT จากนั้นให้กลั้นหายใจระหว่างการตรวจประมาณ 15-20 วินาที โดยรวมแล้วจะใช้เวลาตรวจทั้งหมดประมาณ 10-15 นาทีในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

> กลับสารบัญ


อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่ถือว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของมะเร็งปอดสูงที่สุด ดังนั้น หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพปอด ด้วย Low-Dose CT อีกหนึ่งทางเลือกในการค้นหามะเร็งปอดในระยะแรก เพระพบเร็ว เพิ่มโอกาสในการรักษาหายสูง
ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพแบบออนไลน์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share :

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย