สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

ศูนย์ : ศูนย์อายุรกรรม

บทความโดย : นพ. ภาณุวัฒก์ ว่องตระกูลเรือง

สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

การมีชีวิตยืนยาว คือ สัญญาณของสุขภาพที่ดี หากอายุยืนยาวแต่สุขภาพถดถอยจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะเป็นเพียงผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเท่านั้น ความสุขกับการที่มีชีวิตที่ยืนยาวก็จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ในทันที ฉะนั้นการที่จะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นไม่เพียงแต่การเตรียมความพร้อมหรือการปฏิบัติตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น ครอบครัวก็ควรใส่ใจดูแล รวมไปถึงการได้แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุมาคอยดูแล เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ปี 2564 โลกของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศไทยเป็นประเทศที่สองของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ปัจจุบันมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด (*อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานสถิติแห่งชาติ) สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั้น เนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การจัดการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงเรื่อยๆ ทำให้สังคมของผู้สูงอายุกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทย


ชีวิตยืนยาว สูงวัยอย่างมีคุณค่า

การมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ดังนั้น การวางแผนสุขภาพในระยะยาวจึงเป็นเรื่องจำเป็น คือการเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย แต่หากถ้ารู้ตัวอีกทีชีวิตได้ดำเนินเข้าสู่ช่วงอายุที่หลายๆ คนเรียกว่าสูงวัยแล้วนั้น การเริ่มดูแลรักษาสุขภาพตัวเองในตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป หัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพในช่วงสูงวัย หรือ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คือการปราศจากโรครุมเร้า และการชะลอความเสื่อมของร่างกาย


แพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุคือคำตอบ

แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ คือ แพทย์อายุรกรรมที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการดูแลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ ที่จะเน้นไปที่การให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีความแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยช่วงวัยอื่นๆ เนื่องจากในวัยสูงอายุจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ระบบต่างๆ ของอวัยวะในร่างกาย รวมไปถึงทางด้านจิตใจ สังคม

แพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุจึงเป็นคนที่ต้องคอยดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ผู้สูงอายุหนึ่งคนอาจมีโรคประจำตัวเรื้อรังหลายโรค ซึ่งจะต้องรักษากับหมอเฉพาะทางหลายด้าน รวมไปถึงต้องใช้ยารักษาโรคหลายประเภท การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงมีความซับซ้อน ดังนั้นผู้สูงอายุควรจะมีแพทย์ประจำตัวที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุ ช่วยเป็นคนประสานการดูแลผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ใครควรมาพบแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

  • ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี
  • ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคผู้สูงอายุ เช่น หลงลืม ปัสสาวะเล็ด พลัดตกหกล้ม ทุพโภชนาการ ภาวะเปราะบาง และภาวะพึ่งพา
  • ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการรักษาโรคเรื้อรังต่อเนื่อง เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคกระดูกพรุน

รู้จัก...การบริการคลินิกเฉพาะทางผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครธน

ดูแลผู้สูงอายุ นำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหลากหลายสหวิชาชีพ ประสานและร่วมมือกันจัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ซับซ้อน ประกอบด้วย

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • เภสัชกรคลินิก
  • นักโภชนาการ
  • นักกายภาพบำบัด
  • นักกิจกรรมบำบัด

จะเห็นได้ว่าสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นละเอียดอ่อน และบอบบางใกล้เคียงกับทารก แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุจะต้องมีความ เชี่ยวชาญและความเข้าใจในผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก โดยเน้นการตรวจรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญการแนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้กับครอบครัวและญาติ เข้าใจและให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับแพทย์ จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น


Share :

บทความทางการแพทย์ศูนย์อายุรกรรม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติม