นพ.ภาณุวัฒก์ ว่องตระกูลเรือง

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกผู้สูงอายุ

ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี-เลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
  • Certification of Participation in Nutrition & Cardiovascular Health The University of Arizona
  • Cetificate Program in Executive Leadership for Healthcare Professionals Cornell University

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
7:00 - 14:00 น.
วันอังคาร
7:00 - 14:00 น.
วันพุธ
7:00 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดี
7:00 - 14:00 น.
วันศุกร์
7:00 - 14:00 น.
วันเสาร์
7:00 - 17:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์อายุรกรรม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย