พญ.สมใจ เวโรจน์พิพัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ :

-

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์รังสีวินิจฉัย

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย