พญ.ชมสิริ เสกสรรค์วิริยะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาทั่วไป
  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัติรังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ :

-

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์รังสีวินิจฉัย

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย