นพ.นฤวัต เกสรสุคนธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์โสต ศอ นาสิก

ความชำนาญพิเศษ :

 • โสตศอนาสิกวิทยา
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
 • โสตศอนาสิกวิทยาการนอนหลับ

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ศรีษะและลำคอ จากแพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ จากแพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ศรีษะและลำคอ จากแพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา จากแพทยสภา

เวลาออกตรวจ :

วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
13:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 - 16:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์โสต ศอ นาสิก

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย