นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • การผ่าตัดข้อสะโพกข้อเข่า

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสินกรมการแพทย์
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ สาขา กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

เวลาออกตรวจ :

วันอาทิตย์
9:00 - 12:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์กระดูกและข้อ

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย