การทดสอบการแพ้อาหารด้วยวิธีการรับประทานอาหารที่สงสัย (Oral Food Challenge Test)

ศูนย์ : ศูนย์ภูมิแพ้

บทความโดย :

การทดสอบการแพ้อาหารด้วยวิธีการรับประทานอาหารที่สงสัย (Oral Food Challenge Test)

การทดสอบการแพ้อาหาร โดยรับประทานอาหารที่สงสัย (Oral Food Challenge Test) คือ การให้ผู้ป่วยลองรับประทานอาหารที่สงสัย แล้วสังเกตอาการที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด วิธีการทดสอบนี้เป็นการยืนยันการวินิจฉัยการแพ้อาหารที่แม่นยำ และน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยจะเลือกทดสอบอาหารที่สงสัยจากประวัติผู้ป่วย หรือผลตรวจ skin prick test หรือผลตรวจ specific IgE ที่ยังสงสัยการแพ้อาหาร หรือทำทดสอบอาหารเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยหายจากการแพ้อาหารนั้นแล้ว


ขั้นตอนทดสอบ

ผู้ป่วยจะได้ทานอาหารที่สงสัยว่าแพ้ โดยเริ่มทานในปริมาณอย่างน้อย 5-10% ของปริมาณที่ควรได้รับตามปกติ ขึ้นอยู่กับประวัติความรุนแรงของอาการแพ้ แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณอาหารนั้นเป็น 2 เท่าในทุกๆ 15-60 นาที ต่อมาเฝ้าดูอาการที่เกิดขึ้นตลอดการประทานอาหาร จนถึงปริมาณปกติที่เด็กคนนั้นจะสามารถรับประทานอาหารนั้นได้ และให้ทานอาหารนั้นต่อไปทุกวันในช่วงระยะหนึ่ง โดยต้องสังเกตอาการต่อไป 2-7 วัน ถ้าอาการแพ้นั้นเป็นปฏิกริยาที่เกิดเร็วมักจะมีอาการภายในไม่เกิน 24-48 ชม. หลังทานอาหาร หากอาการแพ้เป็นปฏิกริยาที่เกิดช้ามักจะมีอาการภายใน 7 วันหลังทานอาหาร จึงแนะนำให้สังเกตอาการไปนานอย่างน้อย 7 วัน หากไม่มีอาการผิดปกติใดก็สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยไม่แพ้หรือหายจากการแพ้อาหารชนิดนั้นแล้ว

ทั้งนี้การทดสอบจะเริ่มทำหลังจากได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ป่วย หรือผู้ปกครองซึ่งได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการทดสอบ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนเริ่มทำการทดสอบ


การเตรียมตัวก่อนทำการทดสอบ

  1. ผู้ป่วยต้องสบายดี ไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนมาทำการทดสอบ
  2. งดรับประทานอาหารที่สงสัยว่าแพ้อย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนมาทำการทดสอบ
  3. งดรับประทานยาแก้แพ้แอนตี้ฮีสตามีนอย่างน้อย 5-7 วัน ก่อนมาทำการทดสอบ

หมายเหตุ: ผู้ป่วยที่มาทำการทดสอบการแพ้อาหารโดยรับประทานอาหารที่สงสัย อาจมีโอกาสเกิดปฏิกริยาการแพ้อาหารนั้น โดยอาจมีอาการรุนแรงจากการแพ้ฉับพลันได้ ซึ่งสามารถป้องกันและลดโอกาสการเกิดได้ โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมียาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเตรียมพร้อมตลอดเวลาที่ทำการทดสอบ


Share :

บทความทางการแพทย์ศูนย์ภูมิแพ้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติม