นพ.ปริญญ์ เอธภาวิน

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี โรงพยาบาลศิริราช

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
7:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
8:00 - 17:00 น.
วันพุธ
8:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์
12:00 - 17:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย