นพ.สมบุญ รุ่งจิรธนานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
8:00 - 18:00 น.
วันอังคาร
8:00 - 16:30 น.
วันพุธ
8:00 - 16:30 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 - 16:30 น.
วันอาทิตย์
8:00 - 17:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย