พญ.พัชรี ภาวศุทธิกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์หัวใจ

ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์หัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรสรีระวิทยาหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
7:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
7:00 - 14:00 น.
วันพุธ
7:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
7:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
7:00 - 16:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์หัวใจ

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย